Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2019-02
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 01/30/2019


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20180725 : Legestarieven 2019 obv rijksvaststelling.
(Brok, M. den )

(2 stukken ter inzage)
0220180749 : Circulaire gemeentefonds december 2018
(Brok, M. den )

(1 stukken ter inzage)
0320190005 : Evaluatie Oud en Nieuw 2018-2019
(Junius, M.C.)

(5 stukken ter inzage)
0420190016 : Straatnamen bedrijventerrein Kickersbloem 3
(Junius, M.C.)

(3 stukken ter inzage)
05Verslag van de vergadering van de agendacommissie van 4 februari 2019.
Verslag agendacommissie 04-02-2019.vsl.pdfVerslag agendacommissie 04-02-2019.vsl.pdf