Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


Aanvullende concept agenda

De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:


Datum: 09/21/2022
Nummer:2022-07
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 juni en 6 juli 2022.
04Hamerstukken:
agendapunt 06: Besluiten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van Syntrophos
agendapunt 07: Vaststellen van de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Hellevoetsluis.
agendapunt 09: Instemmen met de positieve reactie op de Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023 en de 1e Begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2022.
agendapunt 11: Vaststellen van de gewijzigde subsidieplafonds 2022 en het voorlopig vaststellen van de subsidieplafonds 2023.
agendapunt 14: Beschikbaar stellen van een bedrag van € 457.000,- extra in 2022 ten behoeve van de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling.
agendapunt 15: Instemmen met de kredietaanvraag (her)inrichting- en verbouwingskosten huisvesting Voorne aan Zee.
agendapunt 16 : Instemmen met de begroting 2023 van het Streekarchief Voorne-Putten en besluiten geen zienswijze in te dienen.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620220253: Besluiten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van Syntrophos
HAMERSTUK.

(4 stukken ter inzage)
0720220244: Vaststellen van de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Hellevoetsluis.
HAMERSTUK

(8 stukken ter inzage)
0820220310: Vaststellen van Kickersbloem 3 Definitief Beeldkwaliteitsplan actualisatie fase 1 en 2.
BESPREEKSTUK

(6 stukken ter inzage)
20220221: Instemmen met de positieve reactie op de Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023 en de 1e Begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2022.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
1020220349: Instemmen met de zienswijze op het Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023 - 2027 (inclusief Operationeel Plan Brandweerzorg)
BESPREEKSTUK

(5 stukken ter inzage)
1120220288: Vaststellen van de gewijzigde subsidieplafonds 2022 en het voorlopig vaststellen van de subsidieplafonds 2023
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
1220220352: Vaststellen van het addendum op de Woonvisie Hellevoetsluis 2020-2030
BESPREEKSTUK.

(4 stukken ter inzage)
1320220356: Herbenoemen leden Raad van Toezicht onderwijsgroep EduMare
(4 stukken ter inzage)
1420220385: Beschikbaar stellen van een bedrag van € 457.000,- extra in 2022 ten behoeve van de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
1520220406: Instemmen met de kredietaanvraag (her)inrichting- en verbouwingskosten huisvesting Voorne aan Zee.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
1620220407: Instemmen met de begroting 2023 van het Streekarchief Voorne-Putten en besluiten geen zienswijze in te dienen.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
17Begrotingswijzigingen.
18Rondvraag.
19Sluiting.
De voorzitter,