Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-03
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Wonen, Werk en Recreatie

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 04/13/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20210109 : Ruimtelijke onderbouwing 37 grondgebonden woningen Nieuwe Vesting fase 3 Hellevoetsluis
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)
0220210112 : Ruimtelijke onderbouwing 10 grondgebonden woningen Nieuwe Vesting fase 3c Hellevoetsluis
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)
0320210181 : Koersverkenning toekomstbestendigheid Cittą Romana
(Spoon, A.J.)

(5 stukken ter inzage)