Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-02
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Wonen, Werk en Recreatie

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 01/27/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20200704 : Hondenspeelvelden
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)
0220200713 : Voorontwerp bestemmingsplan Rijksstraatweg 247
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)