Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 01/14/2021
Nummer:2021-01
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2020.
06 Actiepuntenlijst.
07 Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920200616 : Instemmen met de buurtaanpakmiddelen 2020 via de algemene reserve te reserveren voor de buurtaanpak+Ploegschaar.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1020200635 : Instemmen met wijzigen Legesverordening Hellevoetsluis 2021.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1120200649 : Instemmen met de aanpak en financiering van een regeling voor het thuiswerk van medewerkers in 2020 en de visie op 'het nieuwe werken' .
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1220200657 : Vaststellen van de Privacyverordening en Privacybeleid gemeente Hellevoetsluis 2021.
- ( Brok, M. den ) - OpiniŽrend

(5 stukken ter inzage)
13Begrotingswijzigingen.
14Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
15Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
16Ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
17Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,