Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:4
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 04/01/2022


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20210676 : Normenkader 2021
(Brok, M. den )

(8 stukken ter inzage)
0220220069 : Jaarverslag Integriteit 2021
(Junius, M.C.)

(4 stukken ter inzage)
0320220056 : Samenwerking Voorne-Putten RES en Warmte 2022/2023
(Schop, P.)

(2 stukken ter inzage)
.