Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 07/09/2020
Nummer:2020-07
Agenda Status:Definitief
Tijd: 07:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Hamerstukken:
04Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 juni 2020.
0520200319: Vaststellen van overschrijdingen op het gebied van ICT, buitenruimte en inhuur in de jaarrekening 2019.
(3 stukken ter inzage)
0620200289: Instemmen met jaarverslag 2019, vaststellen jaarrekening 2019 en onttrekken uit resultaat.
(3 stukken ter inzage)
0720200285: Bestuursrapportage 2020-1
(3 stukken ter inzage)
20200312: Zomernota 2020
(3 stukken ter inzage)
0920200029: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van Hellevoetsluis Zuid-Oost.
(4 stukken ter inzage)
10Begrotingswijzigingen.
11Rondvraag.
12Sluiting.
De voorzitter,