Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-02
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 01/20/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20200684 : Vorming Bestuurlijk Lokaal Overleg ten behoeve van de vorming van een bestuurlijke fusieorganisatie tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
(Brok, M. den )

(3 stukken ter inzage)
0220200688 : September-circulaire 2020
(Brok, M. den )

(8 stukken ter inzage)
0320200699 : Legestarieven 2021 obv rijksvaststelling.
(Brok, M. den )

(2 stukken ter inzage)
0420200739 : December-circulaire 2020
(Brok, M. den )

(8 stukken ter inzage)
0520210007 : Vaststelling nota' Governance-structuur Informatieveiligheid en Privacy op Hoofdlijnen'
(Brok, M. den )

(3 stukken ter inzage)
0620210050 : Jaarverslag griffie 2020.
(Junius, M.C.)

(1 stukken ter inzage)
07Jaarverslag griffie 2020.pdfJaarverslag griffie 2020.pdf
08concept verslag agendacommissie.pdfconcept verslag agendacommissie.pdf