Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 11/18/2020
Nummer:2020-08
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Ingekomen stukken en mededelingen commissie
0520200576 : Herindelingsscan voor kennisgeving aannemen.
(1 stukken ter inzage)
0620200552 : Instemmen met concept herindelingsontwerp gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. - Raadsagendapunt
(5 stukken ter inzage)
0720200598 : Vaststellen van het concept ARHI-protocol.
(1 stukken ter inzage)
08Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,