Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 04/08/2021
Nummer:2021-03
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Hamerstukken: 06, 07, 08, 09, 10, 12
04Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 4 maart 2021.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620210127: Beschikbaar stellen krediet voor Intensieve Vrijwillige Hulp.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
0720210070: Instemmen met voorstel tot inrichten susidieplafond coronacrisis.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
0820210107: Vaststellen van de nota gezondheidsbeleid 2021-2024 'Gezond op Voorne'.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
20210028: Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van een verkeersplateau bij fietsoversteek De Sprong.
HAMERSTUK

(7 stukken ter inzage)
1020210100: Instemmen met compensatie Sportverenigingen met een eigen accommodatie.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
1120210063: Instemmen met de regiovisie jeugdhulp Rijnmond "Nabij en Passend".
BESPREEKSTUK

(6 stukken ter inzage)
1220200700: Vaststellen Wmo Verordening 2021.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
1320210119: Instemmen met het toepassen van de gemeentelijke co÷rdinatieregeling voor het realiseren van twee nieuwe windturbines op de Haringvlietdam.
BESPREEKSTUK

(7 stukken ter inzage)
14Begrotingswijzigingen.
15Rondvraag.
16Sluiting.
De voorzitter,