Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2020/03
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 05/19/2020


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20200176 : Goedkeuring gemeentebegroting 2020
(Brok, M. den )

(8 stukken ter inzage)
0220200219 : Ontwikkelagenda 2020
(Brok, M. den )

(3 stukken ter inzage)
0320200247 : Subsidieaanvraag bij Provincie Zuid-Holland inzet externe projectleider Herindelingsontwerp
(Junius, M.C.)

(3 stukken ter inzage)
0420200193 : Klimaatadaptatie Voorne-Putten – Stresstest en klimaatdialogen
(Schop, P.)

(6 stukken ter inzage)
0520200237 : Ruimterlijke onderbouwing GDO2 Hellevoetsluis
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)
06Verslag van de vergadering van de agendacommissie van 25 mei 2020.
Verslag agendacommissie 25-05-2020.pdfVerslag agendacommissie 25-05-2020.pdf