Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-09
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 06/16/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken ten behoeve van de raadsvergadering van 30 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43 voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 26 en 44 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;
- de stukken vermeld bij de punten, om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden
- de stukken vermeld bij de punten 30 om advies aan de raad te zenden..Diverse ingekomen stukken:
1.VNG Lbr. 21-048 inzake Arbitrage jeugd en afspraken rijk VNG
Punt 01. VNG Lbr 21-048 inzake Arbitrage jeugd en afspraken rijk–VNG.PDFPunt 01. VNG Lbr 21-048 inzake Arbitrage jeugd en afspraken rijk–VNG.PDF
2.VNG Lbr. 21-051 Nieuwsledenbrief coronacrisis nummer 32
Punt 02. VNG Lbr 21-051 Nieuwsledenbrief coronacrisis nummer 32.PDFPunt 02. VNG Lbr 21-051 Nieuwsledenbrief coronacrisis nummer 32.PDF
3.Gemeenteraad Krimpen aan den IJssel inzake Motie borstonderzoek
Punt 03. Gemeenteraad Krimpen aan den IJssel inzake Motie borstonderzoek.PDFPunt 03. Gemeenteraad Krimpen aan den IJssel inzake Motie borstonderzoek.PDF
4.Gemeenteraad Nederweert inzake Aangenomen Motie Vreemd aan de orde van de Dag betreffende Borstonderzoek vrouwen
Punt 04. Gemeenteraad Nederweert inzake Aangenomen Motie Vreemd aan de orde van de Dag betreffende Borstonderzoek vrouwen.PDFPunt 04. Gemeenteraad Nederweert inzake Aangenomen Motie Vreemd aan de orde van de Dag betreffende Borstonderzoek vrouwen.PDF
5.Mail burger inzake Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst).
Punt 05 Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins-Geredigeerd.pdfPunt 05 Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins-Geredigeerd.pdf
6.VNG Lbr 21-057 inzake Ledenvergadering onderhandelaarsakkoord CAO SW 2021-2025.PDF
7.VNG Lbr 21-053 inzake Omgevingswet
08. Mail burger inzake Voorlichting RF-EMV (Zenderstraling
(In verband met privacy gevoelige informatie is de volledige/originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst).
09(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
10VNG Lbr 21-055 VNG ledennieuwsbrief Coronacrisis
Punt 10 VNG Lbr 21-055 VNG ledennieuwsbrief Coronacrisis.pdfPunt 10 VNG Lbr 21-055 VNG ledennieuwsbrief Coronacrisis.pdf
11Monitor Discriminatie 2020. (RADAR) - Geredigeerd
Punt 11 Monitor Discriminatie 2020. (RADAR) - Geredigeerd.pdfPunt 11 Monitor Discriminatie 2020. (RADAR) - Geredigeerd.pdf
12 Mail burger inzake Idienen bezwaar tegen de RES 1.0
(In verband met privacy gevoelige informatie is de volledige/originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst).
1314Reminder Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen.
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
Punt 13 Reminder Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen - Geredigeerd.pdfPunt 13 Reminder Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen - Geredigeerd.pdf
14Mail inzake Informatieavond Warmtevisie Barneveld.
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
Punt 14 Mail inzake Informatieavond Warmtevisie Barneveld - Geredigeerd.pdfPunt 14 Mail inzake Informatieavond Warmtevisie Barneveld - Geredigeerd.pdf
15Mail aan raadsleden benut sport en bewegen in uw verkiezingsprogramma
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)

Punt 15 Mail aan raadsleden  benut sport en bewegen in uw verkiezingsprogramma - Geredieerd (zonder foto's).pdfPunt 15 Mail aan raadsleden benut sport en bewegen in uw verkiezingsprogramma - Geredieerd (zonder foto's).pdf
16VNG Lbr 21-054 Wijziging model-APV ivm Omgevingswet
Punt 16 VNG Lbr 21-054 Wijziging model-APV ivm Omgevingswet.PDFPunt 16 VNG Lbr 21-054 Wijziging model-APV ivm Omgevingswet.PDF
17.Aanbieding ROB advies - Droomland of niemandsland
Punt 17  Aanbieding ROB-advies _Droomland of niemandsland..pdfPunt 17 Aanbieding ROB-advies _Droomland of niemandsland..pdf
18Aanbieding Voorjaarsnota 2021 en de vastgestelde begroting 2022 SVHW
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
Punt 18 Aanbieding Voorjaarsnota 2021 en de vastgestelde begroting 2022 SVHW (zonder mail)gegevens.pdfPunt 18 Aanbieding Voorjaarsnota 2021 en de vastgestelde begroting 2022 SVHW (zonder mail)gegevens.pdf
19Rapportages IGemeenschappelijke JeugdhulpJ + brief aan raad
Punt 19  Rapportages IGemeenschappelijke JeugdhulpJ + brief aan raad.PDFPunt 19 Rapportages IGemeenschappelijke JeugdhulpJ + brief aan raad.PDF
20Aangenomen Motie 'Gemeenteraad Brielle inzake Borstonderzoek
Punt 20 Aangenomen Motie 'Gemeenteraad Brielle inzake Borstonderzoek'.pdfPunt 20 Aangenomen Motie 'Gemeenteraad Brielle inzake Borstonderzoek'.pdf

21 Aangenomen Motie vreemd aan de orde van de dag Gemeentteraad Wormerland inzake Borstonderzoek.pdf
Punt 21 Aangenomen Motie vreemd aan de orde van de dag Gemeentteraad Wormerland inzake Borstonderzoek.pdfPunt 21 Aangenomen Motie vreemd aan de orde van de dag Gemeentteraad Wormerland inzake Borstonderzoek.pdf
22 Mail burger inzake Motie Van Esch over het serieus opvolgen van meldingen van hout_stook_overlast
(In verband met privacy gevoelige informatie is de volledige/originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst).
23 Aangenomen Motie 'Gemeenteraad Steenbergen inzake Borstonderzoek
Punt 23 Aangenomen Motie 'Gemeenteraad Steenbergen inzake Borstonderzoek'.pdfPunt 23 Aangenomen Motie 'Gemeenteraad Steenbergen inzake Borstonderzoek'.pdf
24 Aangenomen Motie vreemd aan de orde van de dag Gemeentteraad Schiermonnikoog inzake Borstonderzoek
Punt 24 Aangenomen Motie vreemd aan de orde van de dag Gemeentteraad Schiermonnikoog inzake Borstonderzoek.pdfPunt 24 Aangenomen Motie vreemd aan de orde van de dag Gemeentteraad Schiermonnikoog inzake Borstonderzoek.pdf
25 VNG Lbr 21 058 Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies en overdracht taken commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit
Punt 25 VNG Lbr 21 058 Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies.pdfPunt 25 VNG Lbr 21 058 Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies.pdf
26 Definitieve begroting 2022 en ontwerpbegrotingswijziging 2021 GRJR
Punt 26.1 Aanbiedingsbrief Def. Begroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021 v2.pdfPunt 26.1 Aanbiedingsbrief Def. Begroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021 v2.pdfPunt 26.2 Begroting 2022 voor AB 2 juli 2021 versie 28 juni.pdfPunt 26.2 Begroting 2022 voor AB 2 juli 2021 versie 28 juni.pdfPunt 26.3 Ontwerp Begrotingswijziging 2021 AB 2 juli versie 14 juni.pdfPunt 26.3 Ontwerp Begrotingswijziging 2021 AB 2 juli versie 14 juni.pdf
Punt 26.4 Memo zienswijzen Ontwerpbegroting 2022 GRJR versie 30 juni.pdfPunt 26.4 Memo zienswijzen Ontwerpbegroting 2022 GRJR versie 30 juni.pdf
27 VNG Lbr 21 059 inzake zorg-en-veiligheid-over-de-wet-straffen-en-beschermen-wvggz-en-wzd.
Punt 27 VNG Lbr 21 059 inzake zorg-en-veiligheid-over-de-wet-straffen-en-beschermen-wvggz-en-wzd.pdfPunt 27 VNG Lbr 21 059 inzake zorg-en-veiligheid-over-de-wet-straffen-en-beschermen-wvggz-en-wzd.pdf
28 Punt 28 VNG Lbr 21 061 inzake Implementatie informed consent
Punt 28 VNG Lbr 21 061 inzake Implementatie informed consent.pdfPunt 28 VNG Lbr 21 061 inzake Implementatie informed consent.pdf
29 Punt 29 VNG Lbr 21 062 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 34
Punt 29 VNG Lbr 21 062 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 34.pdfPunt 29 VNG Lbr 21 062 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 34.pdf
30 Punt 30 Reactie inwoner inzake afhandelwijze Gootseweg
(In verband met privacy gevoelige informatie is het originele document voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
31 Punt 31 Aangenomen Motie gemeenteraad Tiel inzake borstonderzoek bij vrouwen
Punt 31 Aangenomen Motie gemeenteraad Tiel inzake borstonderzoek bij vrouwen.pdfPunt 31 Aangenomen Motie gemeenteraad Tiel inzake borstonderzoek bij vrouwen.pdf
32 Punt 32 Aangenomen Motie gemeenteraad Heusden inzake borstonderzoek bij vrouwen
Punt 32 Aangenomen Motie gemeenteraad Heusden inzake borstonderzoek bij vrouwen.pdfPunt 32 Aangenomen Motie gemeenteraad Heusden inzake borstonderzoek bij vrouwen.pdf
33 Punt 33 Aangenomen Motie vreemd aan agenda gemeenteraad Stede Broec inzake Borstonderzoek bij vrouwen
Punt 33 Aangenomen Motie vreemd aan agenda gemeenteraad Stede Broec inzake Borstonderzoek bij vrouwen.PDFPunt 33 Aangenomen Motie vreemd aan agenda gemeenteraad Stede Broec inzake Borstonderzoek bij vrouwen.PDF
34 Punt 34 VNG Lbr 21 060 inzake VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway
Punt 34 VNG Lbr 21 060 inzake VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway.PDFPunt 34 VNG Lbr 21 060 inzake VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway.PDF
35 Punt 35 Definitieve jaarstukken 2020 van de GRJR, de controleverklaring en de aanbiedingsbrief
Punt 35 Definitieve jaarstukken 2020 van de GRJR, de controleverklaring en de aanbiedingsbrief.pdfPunt 35 Definitieve jaarstukken 2020 van de GRJR, de controleverklaring en de aanbiedingsbrief.pdf
36 Punt 36 Provincie Zuid-Holland inzake herbenoeming burgemeester M.C. Junius per 17 september 2021
Punt 36 Provincie Zuid-Holland inzake herbenoeming burgemeester M.C. Junius per 17 september 2021.PDFPunt 36 Provincie Zuid-Holland inzake herbenoeming burgemeester M.C. Junius per 17 september 2021.PDF
37 Punt 37 Aangenomen Motie gemeenteraad Brunssum inzake wateroverlast in Limburg
Punt 37 Aangenomen Motie gemeenteraad Brunssum inzake wateroverlast in Limburg.PDFPunt 37 Aangenomen Motie gemeenteraad Brunssum inzake wateroverlast in Limburg.PDF
38 Punt 38 VNG Lbr 21 063 inzake Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken
Punt 38 VNG Lbr 21 063 inzake Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken.PDFPunt 38 VNG Lbr 21 063 inzake Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken.PDF
39 Punt 39 Aanbieding rapport Niet-gebruik van de algemene bijstand
Punt 39.1 Aanbieding rapport Niet-gebruik van de algemene bijstand.PDFPunt 39.1 Aanbieding rapport Niet-gebruik van de algemene bijstand.PDFPunt 39.2 Rapport Inspectie SZW Niet-gebruik algemene bijstand.pdfPunt 39.2 Rapport Inspectie SZW Niet-gebruik algemene bijstand.pdfPunt 39.3 Infographic Onderzoek Niet-gebruik algemene bijstand.pdfPunt 39.3 Infographic Onderzoek Niet-gebruik algemene bijstand.pdf
40 Punt 40 Persbericht Oproep voor bijdrage aan Giro 777
Punt 40 Persbericht Oproep voor bijdrage aan Giro 777.PDFPunt 40 Persbericht Oproep voor bijdrage aan Giro 777.PDF
41 Aangenomen Motie gemeenteraad Kerkrade inzake borstonderzoek bij vrouwen
Punt 41 Aangenomen Motie gemeenteraad Kerkrade inzake borstonderzoek bij vrouwen.PDFPunt 41 Aangenomen Motie gemeenteraad Kerkrade inzake borstonderzoek bij vrouwen.PDF
42
Ministerie BZK inzake Actualisatie verdeelvoorstel naar 2019
Punt 42 Ministerie BZK inzake Actualisatie verdeelvoorstel naar 2019.pdfPunt 42 Ministerie BZK inzake Actualisatie verdeelvoorstel naar 2019.pdf

43. Punt 43 Inspectie SZW inzake Aanbieding rapport Niet gebruik van de algemene bijstand.
Punt 43 Inspectie SZW inzake Aanbieding rapport Niet gebruik van de algemene bijstand.PDFPunt 43 Inspectie SZW inzake Aanbieding rapport Niet gebruik van de algemene bijstand.PDF


44. Punt 44 Provincie Zuid-Holland inzake per direct extra opvang asielzoekers en versnelde huisvesting statushouders nodig
Punt 44 Provincie Zuid-Holland inzake per direct extra opvang asielzoekers en versnelde huisvesting statushouders nodig.PDFPunt 44 Provincie Zuid-Holland inzake per direct extra opvang asielzoekers en versnelde huisvesting statushouders nodig.PDFDe griffier, de voorzitter,