Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2019-07
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Wonen, Werk en Recreatie

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 01/30/2019


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20180727 : Leidraad windenergie Voorne-Putten
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)
0220180747 : Voorontwerp Bestemmingsplan Medisch Centrum
(Schop, P.)

(5 stukken ter inzage)
0320180748 : Ontwerp-wijzigingsplan Kanaalweg Oostzijde 146a
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)
0420190042 : Toekomst marketingorganisatie OP Voorne-Putten
(Spoon, A.J.)

(2 stukken ter inzage)