Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2019-03
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Zorg Welzijn en Onderwijs

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 01/07/2019Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.Diverse ingekomen stukken:

01
20180672 : Prestatieafspraken met corporaties en huurdersvertegenwoordiging voor 2019
(Spoon, A.J.)

(3 stukken ter inzage)
0220180563 : FinanciŽle zelfredzaamheid van inwoners
(Velde. H. van der )

(6 stukken ter inzage)
0320180615 : Innovatiefonds Sociaal Domein
(Velde. H. van der )

(5 stukken ter inzage)
0420180660 : Mantelzorgwaardering 2019
(Velde. H. van der )

(4 stukken ter inzage)
0520180662 : FinanciŽle harmonisatie peuteropvang
(Velde. H. van der )

(3 stukken ter inzage)
0620180679 : Programma en Overzicht Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2019
(Velde. H. van der )

(3 stukken ter inzage)
0720180705 : Subsidie ondersteuning kwetsbare inwoners met een LVB- en GGZ-achtergrond.
(Velde. H. van der )

(5 stukken ter inzage)
0820180720 : Wijzigingen in samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
(Velde. H. van der )

(3 stukken ter inzage)
0920180750 : Dementievriendelijk Voorne-Putten en Goeree Overflakkee
(Velde. H. van der )

(2 stukken ter inzage)
1020180752 : Schriftelijke vragen art. 37 RvO van de PvdA inzake bekendheid mantelzorgregelingen.
(Velde. H. van der )

(3 stukken ter inzage)