Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:05-03
Afdeling:griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 01/08/2020


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1,3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 2, 4, 13, 16, 21 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;
- de stukken vermeld bij de punten 6, 10, 11 om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.Diverse ingekomen stukken:
1Motie gemeente Didam betreffende Vreemd Samen trap-op-trap-af.
Punt 1; Motie Vreemd Samen trap-op-trap-af.PDFPunt 1; Motie Vreemd Samen trap-op-trap-af.PDF
2VNG ledenbrief 19 108 uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo.
Punt 2; VNG ledenbrief 19 108 uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo.PDFPunt 2; VNG ledenbrief 19 108 uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo.PDF
3Motie gemeente Dongen betreffende kosten jeugdzorg.
Punt 3; Motie gemeenteraad Dongen & brief aan minister kosten jeugdzorg.PDFPunt 3; Motie gemeenteraad Dongen & brief aan minister kosten jeugdzorg.PDF
4VNG ledenbrief 19 110 betreffende brief Wvggz.
Punt 4; VNG ledenbrief 19 110 brief Wvggz.PDFPunt 4; VNG ledenbrief 19 110 brief Wvggz.PDF
5Brief d.d. 18 december met informatiemap 5G en Gezondheid.
Punt 5; informatiemap 5G en GEzondheid.PDFPunt 5; informatiemap 5G en GEzondheid.PDF
6Brief d.d. 20 12 20 betreffende financieel tozicht begroting 2020 van de provincie Zuid Holland.
Punt 6; Brief d.d. 20 12 19 betreffende financieel toezicht begroting 2020 van de provincie Zuid Holland pdf.pdfPunt 6; Brief d.d. 20 12 19 betreffende financieel toezicht begroting 2020 van de provincie Zuid Holland pdf.pdf
7.Beantwoording vragen ex artikel 37 Rvo fractie PvdA betreffende vissteigers Haringvliet.
Punt 7; beantwoording vragen ex artikel 37 RvO fractie Pvda betreffende vissteigers Haringvliet..pdfPunt 7; beantwoording vragen ex artikel 37 RvO fractie Pvda betreffende vissteigers Haringvliet..pdf
8.Open brief betreffende levend Laboratoriom 2020.
Punt 8; Open brief betreffende Levend Laboratorium 2020.pdfPunt 8; Open brief betreffende Levend Laboratorium 2020.pdf
9.Brief d.d. 6 januari 2020 van meldpunt jeugdzorg betreffende de jeugdzorg.
Punt 9;  Brief d.d. 6 januari 2020 van meldpuntjeugdzorg betreffende jeugdzorg.PDFPunt 9; Brief d.d. 6 januari 2020 van meldpuntjeugdzorg betreffende jeugdzorg.PDF
10.Brief van BarentsKrans betreffende pro forma zienswijze Kickersbloem 3, 1e herziening - OEP.
(In verband met privacy gevoelige informatie is de brief voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
11.Brief van BarentsKrans betreffende zienswijze Kickersbloem 3, 1e herziening - OEP.
(In verband met privacy gevoelige informatie is de brief voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
12.E-mailbericht van de Partij voor de Bomen.
Punt 12; E-mailbericht van partij voor de bomen.PDFPunt 12; E-mailbericht van partij voor de bomen.PDF
13.Brief d.d. 18 december 2019 Stichting Museumkwartier inzake aanbieding ondernemingsplan en verzoek herschikking transitiebudget
(In verband met privacy gevoelige informatie is de brief voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst).
14.Brief gemeente Bergen d.d. 19 december 2019 inzake zorgen uitrol 5G- Antennes inclusief motie
Punt 14; Brief en motie gemeente Bergen inzake 5g-antennes.pdfPunt 14; Brief en motie gemeente Bergen inzake 5g-antennes.pdf
15.Motie vreemd aan de orde van de dag gemeente Achtkarspelen inzake afschaffing verhuurdersheffing
Punt 15; Motie vreemd aan de orde van de dag gemeente Achtkarspelen inzake afschaffing verhuurdersheffing.pdfPunt 15; Motie vreemd aan de orde van de dag gemeente Achtkarspelen inzake afschaffing verhuurdersheffing.pdf
16.VNG ledenbref 20 001 betreffende gevolgden sluiten rookruimten in de horeca
Punt 16; Ledenbrief 20 001 gevolgden sluiten rookruimten in de horeca.PDFPunt 16; Ledenbrief 20 001 gevolgden sluiten rookruimten in de horeca.PDF
17.E-mail d.d. 15 januari 2020 met betrekking tot vergunningen voor PFOA en GenX inclusief aanvullend e-mailbericht
punt 17a; Mail van 15 januari 2020 met betrekking tot vergunningen voor PFOA en GenX.pdfpunt 17a; Mail van 15 januari 2020 met betrekking tot vergunningen voor PFOA en GenX.pdfPunt 17 b. aanvulling op eerder bericht legalisatie lozingen PFOA en GenX, brief Chemours.pdfPunt 17 b. aanvulling op eerder bericht legalisatie lozingen PFOA en GenX, brief Chemours.pdf
18.Motie vuurwerk gemeenteraad Weesp - verzoek om u openlijk uit te spreken tegen particulier afgestoken vuurwerk
punt 18; Motie vuurwerk - verzoek om u openlijk uit te spreken tegen particulier afgestoken vuurwerk.pdfpunt 18; Motie vuurwerk - verzoek om u openlijk uit te spreken tegen particulier afgestoken vuurwerk.pdf
19.E-mail d.d. 21 januari 2020 inzake verkoop aandelen Eneco aan Mitsubishi
Punt 19. Verkoop aandelen Eneco aan Mitsubishi (redacted).pdfPunt 19. Verkoop aandelen Eneco aan Mitsubishi (redacted).pdf
20.Brief d.d. 25 januari 2020 van Onafhankelijk Papendrecht inzake uitstoot PFAS.
Punt 20. OP brief aan raden Zuid-Holland over uitstoot PFAS.pdfPunt 20. OP brief aan raden Zuid-Holland over uitstoot PFAS.pdf
21.Brief van burger d.d. 28 januari 2020 inzake vervuiling door ballonnen en wensballonnen op de stranden, natuur-, urbane en agrarische gebieden in de Regio Voorne Putten.
Punt 21. Vervuiling door ballonnen en wensballonnen op de stranden,natuur-, urbane en agrarische gebieden in de Regio Voorne-Putten.PDFPunt 21. Vervuiling door ballonnen en wensballonnen op de stranden,natuur-, urbane en agrarische gebieden in de Regio Voorne.PDF
De griffier, de voorzitter,