Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:04
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 04/20/2022


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1c, 1d, 2a, 2b, 3, 4e, 4f, 4g, 4h, 5c, 6d, 6e, 8c, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 1a, 1b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 12a, 12b, 12c, 12d om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.Diverse ingekomen stukken:
1a.Punt 1a. Streekarchief aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023.pdfPunt 1a. Streekarchief aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023.pdf
1b.Punt 1b. Streekarchief ontwerpbegroting 2023.pdfPunt 1b. Streekarchief ontwerpbegroting 2023.pdf
1c.Punt 1c. Streekarchief aanbiedingsbrief jaarrekening 2021.pdfPunt 1c. Streekarchief aanbiedingsbrief jaarrekening 2021.pdf
1d.Punt 1d. Streekarchief jaarstukken 2021.pdfPunt 1d. Streekarchief jaarstukken 2021.pdf
2a.Punt 2a. Begeleidende brief VAR jaarverslag-plan 2021-2022.pdfPunt 2a. Begeleidende brief VAR jaarverslag-plan 2021-2022.pdf
2b.Punt 2b. VAR jaarverslag-plan 2021-2022.pdfPunt 2b. VAR jaarverslag-plan 2021-2022.pdf
3.Punt 3. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Toelichting bij brief Inzet interbestuurlijk toezicht inbreng basistakenpakket.pdfPunt 3. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Toelichting bij brief Inzet interbestuurlijk toezicht inbreng basistaken.pdf
4a.Punt 4a. SVHW Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingwijziging 2022.pdfPunt 4a. SVHW Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingwijziging 2022.pdf
4b.Punt 4b. SVHW 1e wijziging Begroting 2022.pdfPunt 4b. SVHW 1e wijziging Begroting 2022.pdf
4c.Punt 4c. SVHW Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2023.pdfPunt 4c. SVHW Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2023.pdf
4d.Punt 4d. SVHW Begroting 2023.pdfPunt 4d. SVHW Begroting 2023.pdf
4e.Punt 4e. SVHW aanbiedingsbrief jaarrekening 2021.pdfPunt 4e. SVHW aanbiedingsbrief jaarrekening 2021.pdf
4f.Punt 4f. SVHW gewaarmerkte Jaarrekening 2021.pdfPunt 4f. SVHW gewaarmerkte Jaarrekening 2021.pdf
4g.Punt 4g. SVHW Accountantsverslag 2021.pdfPunt 4g. SVHW Accountantsverslag 2021.pdf
4h.Punt 4h. SVHW Controleverklaring 2021.pdfPunt 4h. SVHW Controleverklaring 2021.pdf
5a.Punt 5a. DCMR Brief zienswijze begroting 2023.pdfPunt 5a. DCMR Brief zienswijze begroting 2023.pdf
5b.Punt 5b. DCMR Bijlage 1 Begroting 2023 Milieudienst Rijnmond.pdfPunt 5b. DCMR Bijlage 1 Begroting 2023 Milieudienst Rijnmond.pdf
5c.Punt 5c. DCMR Bijlage 2 Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Milieudienst Rijnmond.pdfPunt 5c. DCMR Bijlage 2 Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Milieudienst Rijnmond.pdf
6a.Punt 6a. GRJR Aanbiedingsbrief PC stukken april 2022.pdfPunt 6a. GRJR Aanbiedingsbrief PC stukken april 2022.pdf
6b.Punt 6b. GRJR Bijlage 1 - Ontwerp-Begroting 2023.pdfPunt 6b. GRJR Bijlage 1 - Ontwerp-Begroting 2023.pdf
6c.Punt 6c. GRJR Bijlage 2 - Ontwerp-begrotingswijziging 2022.pdfPunt 6c. GRJR Bijlage 2 - Ontwerp-begrotingswijziging 2022.pdf
6d.Punt 6d. GRJR Bijlage 3 - Voorlopige Jaarstukken 2021.pdfPunt 6d. GRJR Bijlage 3 - Voorlopige Jaarstukken 2021.pdf
6e.Punt 6e. GRJR Bijlage 4 - Kader Financieel beleid en beheer.pdfPunt 6e. GRJR Bijlage 4 - Kader Financieel beleid en beheer.pdf
7a.
7b.7c.7d.
Punt 7a. Aanbiedingsbrief Jaarstukken MRDH 2021.PDFPunt 7a. Aanbiedingsbrief Jaarstukken MRDH 2021.PDF
Punt 7b. Jaarstukken 2021 MRDH.PDFPunt 7b. Jaarstukken 2021 MRDH.PDF
Punt 7c. Accountantsrapport MRDH 2021.pdfPunt 7c. Accountantsrapport MRDH 2021.pdf
Punt 7d. Controleverklaring bij de jaarrekening 2021 van MRDH.pdfPunt 7d. Controleverklaring bij de jaarrekening 2021 van MRDH.pdf

8a.
8b.


8c.9a.


9b.
10a.10b.11a.

11b.12a.12b.12c.12d.
Punt 8a. Recreatieschap Voorne-Putten Aanbiedingsbrief voor de deelnemers 2022.pdfPunt 8a. Recreatieschap Voorne-Putten Aanbiedingsbrief voor de deelnemers 2022.pdf
Punt 8b. Recreatieschap Voorne-Putten Ontwerp-programmabegroting 2023.pdfPunt 8b. Recreatieschap Voorne-Putten Ontwerp-programmabegroting 2023.pdf
Punt 8c. Recreatieschap Voorne-Putten Concept Jaarstukken 2021.pdfPunt 8c. Recreatieschap Voorne-Putten Concept Jaarstukken 2021.pdf

Punt 9a. Brief VRR Reactie zienswijzen oprichting en deelname stichting expertisebureau risicobeheer.pdfPunt 9a. Brief VRR Reactie zienswijzen oprichting en deelname stichting expertisebureau risicobeheer.pdf
Punt 9b. Bijlage VRR Reactietabel zienswijzen gemeenten.pdfPunt 9b. Bijlage VRR Reactietabel zienswijzen gemeenten.pdf

Punt 10a. Brief VRR Reactie zienswijzen Kadernota 2023.pdfPunt 10a. Brief VRR Reactie zienswijzen Kadernota 2023.pdf
Punt 10b. Bijlage VRR Overzicht reacties gemeenten Kadernota 2023.pdfPunt 10b. Bijlage VRR Overzicht reacties gemeenten Kadernota 2023.pdf

Punt 11a. Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam Aanbiedingsbrief Overdrachtsdocument.pdfPunt 11a. Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam Aanbiedingsbrief Overdrachtsdocument.pdf

Punt 11b. Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam Overdrachtsdocument maart 2022.pdfPunt 11b. Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam Overdrachtsdocument maart 2022.pdf

Punt 12a. MRDH Aanbiedingsbrief zienswijze ontwerpbegroting 2023 en begrotingsjaarschijf 2022.pdfPunt 12a. MRDH Aanbiedingsbrief zienswijze ontwerpbegroting 2023 en begrotingsjaarschijf 2022.pdf
Punt 12b. MRDH Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026.pdfPunt 12b. MRDH Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026.pdf
Punt 12c. MRDH Begroting in één oogopslag 2023.pdfPunt 12c. MRDH Begroting in één oogopslag 2023.pdf
Punt 12d. MRDH Kadernota begroting 2023.PDFPunt 12d. MRDH Kadernota begroting 2023.PDF
De griffier, de voorzitter,