Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 12/12/2019
Nummer:2019-12
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Hamerstukken:
Agendapunt: 08: 20190643: Instemmen met het verlenen van toestemming deelname Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam.
Agendapunt 09: 20190569: Instemmen met de teruglevering van de gebouwen Technisch Paviljoen 1 en 2 en MFA Tiendweide.
Agendapunt 10: Vaststellen wijziging grenzen bebouwde kom naar aanleiding van realisatie bedrijventerrein Kickersbloem 3.
04Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 31 oktober en 7 november 2019.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620190641: Instemmen met het initiatiefvoorstel opt-in systeem reclamedrukwerk.
(3 stukken ter inzage)
0720190489: (Her)benoemen leden Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Galilei.
(6 stukken ter inzage)
0820190643: Instemmen met het verlenen van toestemming deelname Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
20190569: Instemmen met de teruglevering van de gebouwen Technisch Paviljoen 1 en 2 en MFA Tiendweide.
HAMERSTUK

(7 stukken ter inzage)
1020190599: Vaststellen wijziging grenzen bebouwde kom naar aanleiding van realisatie bedrijventerrein Kickersbloem 3.
HAMERSTUK

(7 stukken ter inzage)
1120190605: Vaststellen het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) Oktober 2019.
(4 stukken ter inzage)
1220190716: Berap 2019-2
(3 stukken ter inzage)
1320190777: Aanwijzen plaatsvervangend lid adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
(3 stukken ter inzage)
14Begrotingswijzigingen.
15Rondvraag.
16Sluiting.
De voorzitter,