Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2020-04
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Zorg Welzijn en Onderwijs

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 09/22/2020


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20200107 : Onttrekking aan onderwijsbestemming Christinaplaats 1 en 1a
(Velde. H. van der )

(4 stukken ter inzage)