Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2022-02
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Wonen, Werk en Recreatie

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 02/25/2022


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20210667 : Zienswijze Ontwerp NRD module Energietransitie PZH
(Schop, P.)

(2 stukken ter inzage)
0220210670 : Eindrapportage project kreken kweken en subsidieverantwoording
(Schop, P.)

(5 stukken ter inzage)