Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-01
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 12/08/2020


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20200564 : Goedkeuring jaarrekening 2019.
(Brok, M. den )

(1 stukken ter inzage)