Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:10-12-2020
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 10/15/2020


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 8, 11, 13, 16, 19, ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;
- de stukken vermeld bij de punten 6 om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.Diverse ingekomen stukken:
01.VNG ledenbrief 20 069 inzake archivering tekstberichten + bijlage.
Punt 01. VNG ledenbrief 20 069 inzake archivering tekstberichten + bijlage.pdfPunt 01. VNG ledenbrief 20 069 inzake archivering tekstberichten + bijlage.pdf
02.Ter informatie_ compensatieregeling Covid-19.
Punt 02. Ter informatie_ compensatieregeling Covid-19.pdfPunt 02. Ter informatie_ compensatieregeling Covid-19.pdf
03.VNG ledenbrief 20 071 inzake uitvoeringsbudget beschikbaar voor lokale preventieakkoorden.
Punt 03. VNG ledenbrief 20 071 inzake uitvoeringsbudget beschikbaar voor lokale preventieakkoorden.pdfPunt 03. VNG ledenbrief 20 071 inzake uitvoeringsbudget beschikbaar voor lokale preventieakkoorden.pdf
04.VNG ledenbrief 20 072 inzake gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten.
Punt 04. VNG ledenbrief 20 072 inzake gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten.pdfPunt 04. VNG ledenbrief 20 072 inzake gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten.pdf
05. VNG ledenbrief 20 073 inzake gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelder.
Punt 05. VNG ledenbrief  20 073 inzake gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelder.pdfPunt 05. VNG ledenbrief 20 073 inzake gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelder.pdf
06.Punt 06. VNG ledenbrief 20 074 VNG Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw).
Punt 06. VNG ledenbrief 20 074 VNG Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw).pdfPunt 06. VNG ledenbrief 20 074 VNG Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw).pdf
07.Punt 07. VNG ledenbrief 20 066 inzake sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten + Quarantainegids.
Punt 07. VNG ledenbrief 20 066 inzake sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten + Quarantainegids.pdfPunt 07. VNG ledenbrief 20 066 inzake sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten + Qua.pdf
08.VNG ledenbrief 20 075 inzake wijziging Model APV (OMG).
Punt 08. VNG ledenbrief 20 075 inzake wijziging Model APV (OMG).PDFPunt 08. VNG ledenbrief 20 075 inzake wijziging Model APV (OMG).PDF
09.Mail inzake voorbereiding kermisseizoen 2021.
Punt 09. mail inzake voorbereiding kermisseizoen 2021.PDFPunt 09. mail inzake voorbereiding kermisseizoen 2021.PDF
10.VNG ledenbrief 20 076 inzake wijziging statuten VNG.
Punt  10. VNG ledenbrief 20 076 inzake wijziging statuten VNG.PDFPunt 10. VNG ledenbrief 20 076 inzake wijziging statuten VNG.PDF
11.Verontrustende berichten over buitensporige lasten verzwaring voor woning eigenaren in gemeenten.
Punt 11. Verontrustende berichten over buitensporige lasten verzwaring voor woning eigenaren in gemeenten.PDFPunt 11. Verontrustende berichten over buitensporige lasten verzwaring voor woning eigenaren in gemeenten.PDF
12.VNG ledenbrief 20 077 Uitstel Buitengewone ALV, wel doorgaan VNG Bestuurdersdag.
Punt 12. VNG ledenbrief 20 077 Uitstel Buitengewone ALV, wel doorgaan VNG Bestuurdersdag.PDFPunt 12. VNG ledenbrief 20 077 Uitstel Buitengewone ALV, wel doorgaan VNG Bestuurdersdag.PDF
13. Informatie brochure (snel) teststraten COVID-19 Eventcare en Het Klassiek.
Punt 13. Informatie brochure (snel) teststraten COVID-19 Eventcare  en Het Klassiek.pdfPunt 13. Informatie brochure (snel) teststraten COVID-19 Eventcare en Het Klassiek.pdf
14. Re_ Verontrustende berichten over buitensporige lasten verzwaring voor woning eigenaren in gemeenten.
Punt 14. Re_ Verontrustende berichten over buitensporige lasten verzwaring voor woning eigenaren in gemeenten.pdfPunt 14. Re_ Verontrustende berichten over buitensporige lasten verzwaring voor woning eigenaren in gemeenten.pdf
15.Brief reactie op voornemen tot uittreden MVS (raadsbrief voornemen uit treden MVS).
Punt 15. Brief reactie op voornemen tot uittreden MVS (raadsbrief voornemen uit treden MVS).pdfPunt 15. Brief reactie op voornemen tot uittreden MVS (raadsbrief voornemen uit treden MVS).pdf
16. Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.
Punt 16. Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.pdfPunt 16. Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.pdf
17.VNG Ledenbrief 20 078 inzake Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg.
Punt 17. VNG Ledenbrief 20 078 inzake Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg.pdfPunt 17. VNG Ledenbrief 20 078 inzake Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg.pdf
18.Punt 18. VNG ledenbrief 20 079 inzake tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de financiŽle gevolgen.
Punt 18. VNG ledenbrief 20 079 inzake tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de financiŽle gevolgen.pdfPunt 18. VNG ledenbrief 20 079 inzake tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de financiŽle gevolgen.pdf
19.VNG ledenbrief 20 080 inzake ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG model verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
Punt 19. VNG ledenbrief 20 080 inzake ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG model verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.pdfPunt 19. VNG ledenbrief 20 080 inzake ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG model verordening voorzieningen h.pdf
20.Punt 20. Brief Milieudefensie transitievisie warmte en biomassa installaties.
Punt 20. Brief Milieudefensie transitievisie warmte en biomassa installaties.pdfPunt 20. Brief Milieudefensie transitievisie warmte en biomassa installaties.pdf
21.
Punt 21. Aangenomen motie door de gemeenteraad Montferland op 29 oktober 2020 inzake Huishoudelijke ondersteuning.
Punt 21. Aangenomen motie door de gemeenteraad Montferland op 29 oktober 2020 inzake Huishoudelijke ondersteuning..pdfPunt 21. Aangenomen motie door de gemeenteraad Montferland op 29 oktober 2020 inzake Huishoudelijke ondersteuning..pdf
22.Advies Raad voor het Openbaar Bestuur_ 'Goede ondersteuning sterke democratie'.
Punt 22. Advies Raad voor het Openbaar Bestuur_ 'Goede ondersteuning  sterke democratie'.pdfPunt 22. Advies Raad voor het Openbaar Bestuur_ 'Goede ondersteuning sterke democratie'.pdf
23.Punt 23. VNG ledenbrief 20 081 inzake Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire.
Punt 23. VNG ledenbrief 20 081 inzake Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire.pdfPunt 23. VNG ledenbrief 20 081 inzake Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire.pdf
24.Extra geld voor Kunst en Cultuur.
Punt 24. Extra geld voor Kunst en Cultuur.pdfPunt 24. Extra geld voor Kunst en Cultuur.pdf
25. Noodoproep vuurwerktraditie.
Punt 25. Noodoproep vuurwerktraditie.pdfPunt 25. Noodoproep vuurwerktraditie.pdf
De griffier, de voorzitter,