Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:03
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 03/15/2022


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1, 2c, 2d, 4, 5a, 5b, 5c en 7 voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 3 en 6 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden met het verzoek om een afschrift aan de raad;
- de stukken vermeld bij de punten 2a en 2b om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.Diverse ingekomen stukken:
1.Punt 1. Rekenkamerfunctie Hellevoetsluis - jaarverslag 2021 en onderzoeksverantwoording 2022.pdfPunt 1. Rekenkamerfunctie Hellevoetsluis - jaarverslag 2021 en onderzoeksverantwoording 2022.pdf
2a.Punt 2a. Begeleidende mail GGD Rotterdam-Rijnmond begroting 2023, jaarverslag 2021 en kaderbrief 2022.pdfPunt 2a. Begeleidende mail GGD Rotterdam-Rijnmond begroting 2023, jaarverslag 2021 en kaderbrief 2022.pdf
2b.Punt 2b. Concept Begroting 2023 GGD Rotterdam-Rijnmond.pdfPunt 2b. Concept Begroting 2023 GGD Rotterdam-Rijnmond.pdf
2c.Punt 2c. GGD Rotterdam-Rijnmond Kaderbrief 2022.pdfPunt 2c. GGD Rotterdam-Rijnmond Kaderbrief 2022.pdf
2d.Punt 2d. Jaarverslag GGD-Rotterdam-Rijnmond 2021.pdfPunt 2d. Jaarverslag GGD-Rotterdam-Rijnmond 2021.pdf
3.Punt 3. Mail bewoner Parkweg inzake Windturbines Haringvlietdam - geanonimiseerd.pdfPunt 3. Mail bewoner Parkweg inzake Windturbines Haringvlietdam - geanonimiseerd.pdf
4.Punt 4. Adviezen Klankbordgroep Windturbines Haringvlietdam 2022-03-21.pdfPunt 4. Adviezen Klankbordgroep Windturbines Haringvlietdam 2022-03-21.pdf
5a.Punt 5a. Mail Raad voor Dierenaangelegenheden RDA.pdfPunt 5a. Mail Raad voor Dierenaangelegenheden RDA.pdf
5b.Punt 5b. Zienswijze RDA Dieren in het huis van Thorbecke.pdfPunt 5b. Zienswijze RDA Dieren in het huis van Thorbecke.pdf
5c.Punt 5c. RDA Publieksuitgave Zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke.pdfPunt 5c. RDA Publieksuitgave Zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke.pdf
6. Punt 6. Mail inwoner over vluchtelingenopvang - geanonimiseerd.pdfPunt 6. Mail inwoner over vluchtelingenopvang - geanonimiseerd.pdf
7.Punt 7. Reactie op mail inwoner over De Boomgaard geplaatst op LIS raad 23 maart 2022.pdfPunt 7. Reactie op mail inwoner over De Boomgaard geplaatst op LIS raad 23 maart 2022.pdf
De griffier, de voorzitter,