Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 07/01/2021
Nummer:2021-07
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 mei 2021.
04Hamerstukken:
agendapunt 06: Instemmen met zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.
agendapunt 07: Instemmen met de zienswijze op de programmabegroting VRR 2022 en 1e begrotingswijziging VRR 2021.
agendapunt 08: Instemmen met de conceptbegroting GGD-RR 2022.
agendapunt 10: Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van verkeersmaatregelen op het traject Tolweg-Oostdijk tot de Moriaanseweg Oost.
agendapunt 11: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van het aanleggen van twee padelbanen met toebehoren bij Tennisclub De Kooiste.
agendapunt 12: Vaststellen van de actualisatie Bodemkwaliteitskaarten (BKK en PFAS) en addendum bodemnota.
agendapunt 16: Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van een nieuwe reddingspost voor de reddingsbrigade Hellevoetsluis.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620210260: Instemmen met zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
0720210223: Instemmen met de zienswijze op de Programmabegroting VRR 2022 en 1e begrotingswijziging VRR 2021.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
0820210241: Instemmen met de conceptbegroting GGD-RR 2022.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
20210290: Instemmen met onteigeningsprocedure Molshoek 4-5.
(6 stukken ter inzage)
1020210215: Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van verkeersmaatregelen op het traject Tolweg- Oostdijk tot de Moriaanseweg Oost.
HAMERSTUK

(7 stukken ter inzage)
1120210287: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van het aanleggen van twee padelbanen met toebehoren bij Tennisclub De Kooistee.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
1220210275: Vaststellen van de actualisatie Bodemkwaliteitskaarten (BKK en PFAS) en addendum bodemnota.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
1320210282: Afwijzen verzoek van de Stichting Groos om een algemeen bijzonder school in het Plan van Scholen 2022-2025 op te nemen.
(4 stukken ter inzage)
1420210328: Instemmen met zienswijze op de jaarstukken 2020, TURAP-1 2021 en de ontwerpbegroting 2022 Syntrophos..
(4 stukken ter inzage)
1520210329: Instemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 Streekarchief Voorne-Putten. .
(4 stukken ter inzage)
1620210293: Beschikbaarstellen krediet voor de realisatie van een nieuwe reddingspost voor de redddingsbrigade Hellevoetsluis.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
17Begrotingswijzigingen.
18Rondvraag.
19Sluiting.
De voorzitter,