Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2019-10
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Wonen, Werk en Recreatie

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 11/07/2019


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20190530 : Zonnepark Farm Frites Oudenhoorn
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)
0220190592 : Aanlanding netten: gezamenlijke zienswijze Voorne-Putten en waterschap Hollandse Delta
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)