Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-05
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Wonen, Werk en Recreatie

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 05/25/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20210204 : Ruimtelijke onderbouwing Dorpsweg 32 Oudenhoorn
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)
0220210276 : Inventarisatie- en Waardendocument buitengebied gemeente Hellevoetsluis
(Schop, P.)

(5 stukken ter inzage)