Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 02/14/2019
Nummer:2019-03
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 november 2018.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920190015 : Beschikbaar stellen krediet herinrichting perceel De Ploegschaar 13-15.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1020180663 : Gemeenterapport Gezondheidsmonitor Kinderen
- ( Velde. H. van der ) - OpiniŽrend

(3 stukken ter inzage)
1120180652 : CJG beleidsadviesnota 'Gamen, slapen en eenzaamheid onder jongeren'
- ( Velde. H. van der ) - OpiniŽrend

(3 stukken ter inzage)
1220190033 : Memo Ontwikkeling Sociaal Domein winter 2018-2019
(2 stukken ter inzage)
13Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,