Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:


Datum: 03/05/2020
Nummer:2020-02
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Hamerstukken:
Agendapunt 08: Beschikbaar stellen budget Vrijetijdseconomie.
04Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23-01-2020.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620200080: Rapport bestuurlijke toekomst Hellevoetsluis.
(4 stukken ter inzage)
0720200059: Kennisnemen van de eindrapportage Rekenkamerfunctie onderzoek 'Grip op de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond'
(3 stukken ter inzage)
0820190782: Beschikbaar stellen budget Vrijetijdseconomie.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
20200030: Vaststellen bestemmingsplan "Nieuwe vesting fase 3".
(5 stukken ter inzage)
1020200087: Vaststellen van voorgestelde wijziging begroting 2020-2023.
(4 stukken ter inzage)
11Begrotingswijzigingen.
12Rondvraag.
13Sluiting.
De voorzitter,