Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-04
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Zorg Welzijn en Onderwijs

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 02/28/2021

Diverse ingekomen stukken:

01
20200722 : organiseren van jeugdactiviteiten voor jongeren tijdens Corona.
(Velde. H. van der )

(2 stukken ter inzage)
0220210017 : Kindertoeslagaffaire Belastingdienst
(Velde. H. van der )

(5 stukken ter inzage)
0320210045 : 'Lekker Gezond' preventieakkoord gezonde voeding Voorne-Putten
(Velde. H. van der )

(2 stukken ter inzage)
0420210086 : Tussenrapportage Regionaal Actieplan Geweld hoort nergens thuis (GHNT) Rotterdam Rijnmond 2019-2021
(Velde. H. van der )

(3 stukken ter inzage)