Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 12/10/2020
Nummer:2020-11
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
033.a Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid IBH, de heer J.J. Andrieu.
3. b Installatie van raadslid IBH, de heer J.J. Andrieu.
3. c Afscheid raadslid IBH, A. van Ballegooijen.
3. d. Hamerstukken:
agendapunt 7: instemmen met wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Voorne-Putten en Lidmaatschap van WSGO.
agendapunt 8: instemmen met zienswijze 2e begrotingswijziging VRR 2020.
agendapunt 9: instemmen met verlengen bestaande nota mantelzorg en vrijwillige inzet 2016-2019.
agendapunt 11: beschikbaar stellen krediet Visie Zuidfront.
agendapunt 12: beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de toegekende subsidie voor het doorvoeren van de gevelmaatregelen.
agendapunt 13: vaststellen meerjarenprogramma Grondexploitaties.
agendapunt 14: beschikbaar stellen krediet voor de inrichting nieuwe bushalte Ebstroom-Vlasakkerlaan.
agendapunt 16 instemmen met 1e begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Voorne Putten.
04Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 oktober 2020.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620200632: Berap 2020 - 2.
(3 stukken ter inzage)
0720200567: Instemmen met wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Voorne-Putten &
Lidmaatschap van Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
0820200542: Instemmen met zienswijze 2e begrotingswijziging VRR 2020.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
20200496: Instemmen met verlengen bestaande nota mantelzorg en vrijwillige inzet 2016-2019.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
1020200596: Vaststellen van de Woonvisie Hellevoetsluis 2020-2030.
(4 stukken ter inzage)
1120200594: Beschikbaarstellen krediet voor het opstellen Visie Zuidfront.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
1220200588: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de toegekende subsidie voor het doorvoeren van de gevelmaatregelen.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
1320200515: Vaststellen Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) Oktober 2020.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
1420200587: Beschikbaar stellen krediet voor de Inrichting nieuwe bushalte Ebstroom-Vlasakkerlaan.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
1520200541: Instemmen met beantwoording vragen Harmonisatie Sportregelingen.
(4 stukken ter inzage)
1620200610: Instemmen met 1e begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Voorne Putten.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
17Begrotingswijzigingen.
18Rondvraag.
19Sluiting.
De voorzitter,