Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 11/16/2022
Nummer:2022-09
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 19 oktober 2022.
04Hamerstukken:
agendapunt 10: Bestuursrapportage 2022-2.
agendapunt 13: Verlenen van toestemming aan het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling SVHW 2023.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620220456: Kennis nemen van het Onderzoek financieel beheersingsproces van de rekenkamerfunctie Hellevoetsluis.
(3 stukken ter inzage)
0720220495: Instemmen met het onderzoek Voorbereidingen van WOB naar WOO van de rekenkamerfunctie Hellevoetsluis.
(3 stukken ter inzage)
0820220496: Instemmen met het onderzoek Social Return on Investment van de rekenkamerfunctie Hellevoetsluis.
(3 stukken ter inzage)
20220463: Vaststellen van de geharmoniseerde Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorne aan Zee.
(5 stukken ter inzage)
1020220467: Bestuursrapportage 2022-2
HAMERSTUK

(10 stukken ter inzage)
1120220471: Beschikbaar stellen van een krediet van 43.200 euro excl. BTW voor huisvesting van de EZHE.
(4 stukken ter inzage)
1220220497: Vaststellen van het overdrachtsdocument Raads- en griffiedomein.
(3 stukken ter inzage)
1320220500: Verlenen van toestemming aan het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling SVHW 2023.
HAMERSTUK

(3 stukken ter inzage)
1420220535: Instellen van een onderzoekscommissie geloofsbrieven van de leden van de nieuwe gemeenteraad Voorne aan Zee
(3 stukken ter inzage)
15Begrotingswijzigingen.
16Rondvraag.
17Sluiting.
De voorzitter,