Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-01
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 01/20/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 7 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;
- de stukken vermeld bij de punten 11 om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.Diverse ingekomen stukken:
01.VNG ledenbrief 001 21 Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies.
Punt 01. VNG ledenbrief 001 21 Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies.pdfPunt 01. VNG ledenbrief 001 21 Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies.pdf
02.Move the date pandemic' Aan de gemeenten in Nederland Colleges en Gemeenteraden_ 2021 is here! We do not need a pandemic to #MoveTheDate.
Punt 02. move the date pandemic' Aan de gemeenten in Nederland  Colleges en Gemeenteraden_ 2021 is here! We do not need a pandemic to #MoveTheDate..pdfPunt 02. move the date pandemic' Aan de gemeenten in Nederland Colleges en Gemeenteraden_ 2021 is here! We do not need a pa.pdf
03.Zorgvuldig ingeleide vragen tav nieuwe prik en ‘informed consent’ (Regenboogteam) Corona vaccin.
Punt 03. Zorgvuldig ingeleide vragen tav nieuwe prik en ‘informed consent’ (Regenboogteam) Corona vaccin.pdfPunt 03. Zorgvuldig ingeleide vragen tav nieuwe prik en ‘informed consent’ (Regenboogteam) Corona vaccin.pdf
04.Aangenomen motie 'Aansluiting bij actiecomite Raden in Verzet Zoetermeer'door de raadsgemeente Brielle in de raadsvergadering d.d. 16-12-2020.
Punt 04. Aangenomen motie 'Aansluiting bij actiecomite Raden in Verzet Zoetermeer'door de raadsgemeente Brielle in de raadsvergadering d.d. 16-12-2020.pdfPunt 04. Aangenomen motie 'Aansluiting bij actiecomite Raden in Verzet Zoetermeer'door de raadsgemeente Brielle in de raadsv.pdf
05.Punt 05. VNG ledenbrief 21 002 Uitnodiging Buitengewone ALV 12 februari 2021(vergaderstukken).
Punt 05. VNG ledenbrief 21 002 Uitnodiging Buitengewone ALV 12 februari 2021(vergaderstukken).pdfPunt 05. VNG ledenbrief 21 002 Uitnodiging Buitengewone ALV 12 februari 2021(vergaderstukken).pdf
06.Punt 06. Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven!
Punt 06. Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven!.pdfPunt 06. Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven!.pdf
07.Vraag aan de gemeente of men zowel het plastic op de betreffende parkeerplaatsen als aan de walkant tussen de steigers aan de Kanaalweg Oostzijde wil verwijderen.
Punt 07. Vraag aan de gemeente of men zowel het plastic op de betreffende parkeerplaatsen als aan de walkant tussen de steigers aan de Kanaalweg Oostzijde wil verwijderen..pdfPunt 07. Vraag aan de gemeente of men zowel het plastic op de betreffende parkeerplaatsen als aan de walkant tussen de steig.pdf
08.VNG nieuwsledenbrief 21 003 inzake coronacrisis-nr-23.
Punt  08.  VNG nieuwsledenbrief 21 003 inz coronacrisis-nr-23.PDFPunt 08. VNG nieuwsledenbrief 21 003 inz coronacrisis-nr-23.PDF
09.VNG ledenbrief 21 004 inzake ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagafaire.
Punt 09. VNG ledenbrief  21 004  inzake ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagafaire.PDFPunt 09. VNG ledenbrief 21 004 inzake ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagafaire.PDF
10.VNG ledenbrief 21 005 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 24.
Punt 10. VNG ledenbrief 21 005 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 24.PDFPunt 10. VNG ledenbrief 21 005 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 24.PDF
11.Brief van stichting GROOS betreft starten van een nieuwe basisschool in hellevoetsluis per 1 augustus 2022.
Punt 11. Brief van stichting GROOS betreft starten van een nieuwe basisschool in hellevoetsluis per 1 augustus 2022..PDFPunt 11. Brief van stichting GROOS betreft starten van een nieuwe basisschool in hellevoetsluis per 1 augustus 2022..PDF
De griffier, de voorzitter,