Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2022-01
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 02/18/2022


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d voor kennisgeving aan te nemen;
- het stuk vermeld bij punt 1 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden met het verzoek om een afschrift aan de raad.Diverse ingekomen stukken:
1.Punt 1. E-mail inwoner betreffende Ontwikkeling nieuwe wijk De Boomgaard - geanonimiseerd.pdfPunt 1. E-mail inwoner betreffende Ontwikkeling nieuwe wijk De Boomgaard - geanonimiseerd.pdf
2.Punt 2. Brief aan VvE Nijver inzake inrichting openbare ruimte rondom app.complex Nijver Kop Oostdijk - geanonimiseerd.pdfPunt 2. Brief aan VvE Nijver inzake inrichting openbare ruimte rondom app.complex Nijver Kop Oostdijk - geanonimiseerd.pdf
3a.Punt 3a. Kadernota 2023 SVHW.pdfPunt 3a. Kadernota 2023 SVHW.pdf
3b.Punt 3b. Vaststellingsbesluit Kadernota 2023 Algemeen Bestuur SVHW.pdfPunt 3b. Vaststellingsbesluit Kadernota 2023 Algemeen Bestuur SVHW.pdf
3c.Punt 3c. Mails SVHW inzake wijziging Wgr en zienswijzetermijn.pdfPunt 3c. Mails SVHW inzake wijziging Wgr en zienswijzetermijn.pdf
3d.Punt 3d. Brief SVHW inzake Uitstel ondernemers door Corona.pdfPunt 3d. Brief SVHW inzake Uitstel ondernemers door Corona.pdf
4a.Punt 4a. Brief AB GRJR aan de gemeenteraad van 15 gemeenten inzake rapporten inspecties IGJ en JV.pdfPunt 4a. Brief AB GRJR aan de gemeenteraad van 15 gemeenten inzake rapporten inspecties IGJ en JV.pdf
4b.Punt 4b. Bijlage bij Brief AB GRJR aan de gemeenteraad van 15 gemeenten inzake rapporten inspecties IGJ en JV.pdfPunt 4b. Bijlage bij Brief AB GRJR aan de gemeenteraad van 15 gemeenten inzake rapporten inspecties IGJ en JV.pdf
4c.Punt 4c. Brief AB GRJR FinanciŽle situatie van jeugdhulpplusaanbieder Schakenbosch.pdfPunt 4c. Brief AB GRJR FinanciŽle situatie van jeugdhulpplusaanbieder Schakenbosch.pdf
5a.Punt 5a.  Mail inzake Jaarverslag gemeentelijke kinderombudsman 2021.pdfPunt 5a. Mail inzake Jaarverslag gemeentelijke kinderombudsman 2021.pdf
5b.Punt 5b. (Bijlage 1) Jaarverslag gemeentelijke kinderombudsman 2021.pdfPunt 5b. (Bijlage 1) Jaarverslag gemeentelijke kinderombudsman 2021.pdf
5c.Punt 5c. (Bijlage 2) Samenvatting Jaarverslag gemeentelijke kinderombudsman 2021.pdfPunt 5c. (Bijlage 2) Samenvatting Jaarverslag gemeentelijke kinderombudsman 2021.pdf
5d.Punt 5d. (Bijlage 3) Persbericht Kinderen wachten nog steeds te lang op jeugdhulp.pdfPunt 5d. (Bijlage 3) Persbericht Kinderen wachten nog steeds te lang op jeugdhulp.pdf
De griffier, de voorzitter,