Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 01/24/2019
Nummer:2019-01
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Hamerstukken:
-agendapunt 06: Vaststellen verordening Stimuleringslening bedrijven en verenigingen Hellevoetsluis 2019 en beschikbaar stellen krediet Stimuleringslening;
-agendapunt 07: Instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Voorne-Putten;
-agendapunt 08: Vaststellen integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022.
04Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2018.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620180605: Vaststellen verordening Stimuleringslening bedrijven en verenigingen Hellevoetsluis 2019 en beschikbaar stellen krediet Stimuleringslening.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
0720180664: Instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Voorne-Putten.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
0820180676: Vaststellen integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022.
HAMERSTUK

(9 stukken ter inzage)
09Begrotingswijzigingen.
10Rondvraag.
11Sluiting.
De voorzitter,