Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2020/01
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 12/11/2019


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20190729 : Vertegenwoordiging college in bestuur Syntrophos
(Brok, M. den )

(3 stukken ter inzage)
0220190766 : Legestarieven 2020 obv rijksvaststelling.
(Brok, M. den )

(2 stukken ter inzage)
03Verslag van de vergadering van de agendacommissie van 16 december 2019.
Verslag agendacommissie 16-12-2019.pdfVerslag agendacommissie 16-12-2019.pdf