Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-07
Afdeling:Grifie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 05/18/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 19, 20,24, 25,26, 27.,28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 43 voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 22 en 44 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;
- de stukken vermeld bij de punten 6 en 42 om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.
- de stukken vermeld bij de punten: 7, 21. 28 en 29 om advies aan de raad te zenden.Diverse ingekomen stukken:
01.VNG Ledenbrief 21 026 inzake Vernieuwing Antenneconvenant
Punt 01. VNG Lbr  21 026 - Vernieuwing Antenneconvenant.pdfPunt 01. VNG Lbr 21 026 - Vernieuwing Antenneconvenant.pdf
02.VNG Ledenbrief 21 029 inzake Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente-Waarborgvonds Sociale Woningbouw
Punt 02. VNG Lbr 21 029 - Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente-Waarborgfonds Sociale Woningbouw.PDFPunt 02. VNG Lbr 21 029 - Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente-Waarborgfonds Sociale Woningbouw.PDF
03.VNG Lbr 21 033 - Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor VNG-bestuur en - Commissies
Punt 03. VNG Lbr 21 033 - Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor VNG-bestuur en - Commissies.PDFPunt 03. VNG Lbr 21 033 - Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor VNG-bestuur en - Commissies.PDF
04.VNG Lbr. 21 027 - Comensatie tekorten Jeugdzorg
Punt 04. VNG Lbr. 21 027 - Compensatie tekorten Jeugdzorg.PDFPunt 04. VNG Lbr. 21 027 - Compensatie tekorten Jeugdzorg.PDF
05.Motie Vreemd Orde van de Dag gemeenteraad Peel aan Maas inzake Borstonderzoek Vrouwen-unaniem aangenomen
06.Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond inzake Voorlopige Jaarstukken 2020 en Ontwerp Begroting 2022 (college zienswijze indienen)
07.Stichting Speelruimte Kenniscentrum Buitenspelen inzake gemeentelijk beleid Hellevoetsluis, bewegen, ontmoeten, spelen epor
Punt 07. Stichting Speelruimte Kenniscentrum Buitenspelen inzake gemeentelijk beleid Hellevoetsluis, bewegen, ontmoeten, spelen eport.pdfPunt 07. Stichting Speelruimte Kenniscentrum Buitenspelen inzake gemeentelijk beleid Hellevoetsluis, bewegen, ontmoeten, spe.pdft
08. Mail Reddingsbrigade Hellevoetsluis inzake Accommodatieproblematiek Helvoetse Reddingsbrigade
Punt 08. Mail Reddingsbrigade Hellevoetsluis inzake  Accommodatieproblematiek Helvoetse Reddingsbrigade.pdfPunt 08. Mail Reddingsbrigade Hellevoetsluis inzake Accommodatieproblematiek Helvoetse Reddingsbrigade.pdf
09.NLOW Open brief over Maratium voor Wind op Land
Punt 09. NLVOW Open brief over Moratium voor Wind op Land.PDFPunt 09. NLVOW Open brief over Moratium voor Wind op Land.PDF
10.Motie gemeenteraad Kerkrade inzake aansluiting bij coalitie naar minimumloon € 14,--aangenomen.
Punt 10. Motie gemeenteraad Kerkrade inzake aansluiting bij coalitie naar minimumloon € 14,- aangenomen.pdfPunt 10. Motie gemeenteraad Kerkrade inzake aansluiting bij coalitie naar minimumloon € 14,- aangenomen.pdf
11.VNG Lbr. 21 023 - Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid en VNG Model Huisvestingsverordening
Punt 11. VNG Lbr. 21 023 - Brief Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid en VNG Model Huisvestingsverordening.pdfPunt 11. VNG Lbr. 21 023 - Brief Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid en VNG Model Huisvestingsverordeni.pdfPunt 11.A. VNG Lbr. 21 023 - Bijlage 1 was-wordt-tabel wijziging Model Huisvestingsverordening 2014 (gewijzigd model, april 2021).pdfPunt 11.A. VNG Lbr. 21 023 - Bijlage 1 was-wordt-tabel wijziging Model Huisvestingsverordening 2014 (gewijzigd model, april .pdfPunt 11.B. VNG Lbr. 21 023 - Bijlage 2 Raadsbesluit Model Huisvestingsverordening 2014 (gewijzigd model, april 2021).pdfPunt 11.B. VNG Lbr. 21 023 - Bijlage 2 Raadsbesluit Model Huisvestingsverordening 2014 (gewijzigd model, april 2021).pdfPunt 11.C. VNG Lbr. 21 023 - Bijlage 3 Model Huisvestingsverordening 2014 (gewijzigd model, april 2021).pdfPunt 11.C. VNG Lbr. 21 023 - Bijlage 3 Model Huisvestingsverordening 2014 (gewijzigd model, april 2021).pdfPunt 11.D. VNG Lbr. 21 023 - Wegwijzer Model Huisvestingsverordening 2014 (gewijzigd model, april 2021).pdfPunt 11.D. VNG Lbr. 21 023 - Wegwijzer Model Huisvestingsverordening 2014 (gewijzigd model, april 2021).pdf
12.Mail Barbaros Holding-iedereen gelijk behandelen aub, inzake vergunningsaanvraag Gootseweg
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
Punt 12. Mail Barbaros Holding-iedereen gelijk behandelen aub, inzake vergunningsaanvraag Gootseweg-Geredigeerd.pdfPunt 12. Mail Barbaros Holding-iedereen gelijk behandelen aub, inzake vergunningsaanvraag Gootseweg-Geredigeerd.pdf
13.Mail Barbaros Holding inzake Nieuws AD van 11 mei 2021 inzake omgevingsvergunning Gootseweg.
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
Punt 13. Mail Barbaros Holding inzake Nieuws AD van 11 mei 2021 inzake omgevingsvergunning Gootseweg-Geredigeerd.pdfPunt 13. Mail Barbaros Holding inzake Nieuws AD van 11 mei 2021 inzake omgevingsvergunning Gootseweg-Geredigeerd.pdf
14.Vervolg mail Barbaros Holanding inzake Nieuwe AD van 11 mei 2021 inzake omgevingsvergunning Gootseweg
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
Punt 14. Vervolg mail Barbaros Holanding inzake Nieuwe AD van 11 mei 2021 inzake omgevingsvergunning Gootseweg-Geredigeerd.pdfPunt 14. Vervolg mail Barbaros Holanding inzake Nieuwe AD van 11 mei 2021 inzake omgevingsvergunning Gootseweg-Geredigeerd.pdf
15.VNG Lbr. 21 034 - Convenanten Hulpmiddelen
Punt 15. VNG Lbr. 21 034 - Convenanten Hulpmiddelen.pdfPunt 15. VNG Lbr. 21 034 - Convenanten Hulpmiddelen.pdf
16.VNG Lbr. 21 035 - Lachgas
Punt 16. VNG Lbr. 21 035 - Lachgas.pdfPunt 16. VNG Lbr. 21 035 - Lachgas.pdf
17. VNG Lbr. 21 037 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 30
Punt 17. VNG Lbr. 21 037 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 30.pdfPunt 17. VNG Lbr. 21 037 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 30.pdf
18.Vereniging Verontruste Burgers inzake Zienswijze VVBV op vervolg RES 2020-2030
Punt 18. Vereniging Verontruste Burgers inzake Zienswijze VVBV op vervolg RES 2020-2030.pdfPunt 18. Vereniging Verontruste Burgers inzake Zienswijze VVBV op vervolg RES 2020-2030.pdf
19.Secretariaat BCD inzake Dringende oproep aandacht banken-problematiek cannabis-sector
Punt 19. Secretariaat BCD inzake Dringende oproep aandacht banken-problematiek cannabis-sector.pdfPunt 19. Secretariaat BCD inzake Dringende oproep aandacht banken-problematiek cannabis-sector.pdf
20.Streekarchief inzake Toekomstvisie op beleidsplan streekarchief
Punt 20. Streekarchief inzake Toekomstvisie op beleidsplan streekarchief.pdfPunt 20. Streekarchief inzake Toekomstvisie op beleidsplan streekarchief.pdf
21.Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2021
Punt 21 Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2021-.pdfPunt 21 Zuid-Hollandse Omgevingsverordening 2021-.pdf
22.Mail burger inzake Mogelijk verzaken wettelijke brandweerzorg in VRR-Geredigeerd (vraagt om reactie college) + Toelichting door het college
Punt 22. Mail burger inzake Mogelijk verzaken wettelijke brandweerzorg in VRR-Geredigeerd.pdfPunt 22. Mail burger inzake Mogelijk verzaken wettelijke brandweerzorg in VRR-Geredigeerd.pdfPunt 22.1 Toelichting college inzake  Mail burger betreft Mogelijk verzaken wettelijke brandweerzorg in VRR-Geredigeerd.pdfPunt 22.1 Toelichting college inzake Mail burger betreft Mogelijk verzaken wettelijke brandweerzorg in VRR-Geredigeerd.pdf

Mail burger inzake Mogelijk verzaken wettelijke brandweerzorg in VRR-Origineel
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele brief voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
Punt 22. Mail burger inzake Mogelijk verzaken wettelijke brandweerzorg in VRR-Geredigeerd.pdfPunt 22. Mail burger inzake Mogelijk verzaken wettelijke brandweerzorg in VRR-Geredigeerd.pdf
23.VNG Lbr. 21 038 - Uitnodiging ALV 16 juni 2021
Punt 23. VNG Lbr. 21 038 - Uitnodiging ALV 16 juni 2021.pdfPunt 23. VNG Lbr. 21 038 - Uitnodiging ALV 16 juni 2021.pdf

24. Raden in Verzet - Voortgangsnotitie 18 mei 2021.
Punt 24. Raden in Verzet - Voortgangsnotitie 18 mei 2021.pdfPunt 24. Raden in Verzet - Voortgangsnotitie 18 mei 2021.pdf
25. VNGR/U202100459 inzake Inschrijving GT Mobiele Communicatie 3-Gezamenlijke aanbesteding
Punt 25. VNGR-U202100459 inzake Inschrijving GT Mobiele Communicatie 3-Gezamenlijke aanbesteding.pdfPunt 25. VNGR-U202100459 inzake Inschrijving GT Mobiele Communicatie 3-Gezamenlijke aanbesteding.pdf
26. Mail inwoner inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Manege stal Flicka Hellevoetsluis
Punt 26. Mail inwoner inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Manege stal Flicka Hellevoetsluis-Geredigeerd.pdfPunt 26. Mail inwoner inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Manege stal Flicka Hellevoetsluis-Geredigeerd.pdf
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)

27. VNG Lbr. 21 042; inzake voorbeeld Verordening Participatie
Punt 27. VNG Lbr. 21 042; inzake voorbeeld verordening participatie.pdfPunt 27. VNG Lbr. 21 042; inzake voorbeeld verordening participatie.pdf
28. Open brief ANPV Regionale afdeling eenheid Rotterdam inzake Hulp verzoek
Punt 28. ANPV Regionale afdeling eenheid Rotterdam inzake Hulp verzoek.pdfPunt 28. ANPV Regionale afdeling eenheid Rotterdam inzake Hulp verzoek.pdf
29. Metropoolregio Rotterdam Den Haag inzake Regionaal Transitieprogramma OV en Corona
Punt 29. Metropoolregio Rotterdam Den Haag inzake Regionaal Transitieprogramma OV en Corona.pdfPunt 29. Metropoolregio Rotterdam Den Haag inzake Regionaal Transitieprogramma OV en Corona.pdf
30. Brandbrief van de Moeders van Nederland
Punt 30. Brandbrief van de Moeders van Nederland.pdfPunt 30. Brandbrief van de Moeders van Nederland.pdf
31. Raad Openbaar Bestuur inzake Aanbieding Adviesrapport 'Rol nemen, ruimte geven
Punt 31. Raad Openbaar Bestuur inzake Aanbieding Adviesrapport 'Rol nemen, ruimte geven'.pdfPunt 31. Raad Openbaar Bestuur inzake Aanbieding Adviesrapport 'Rol nemen, ruimte geven'.pdf
32. VNG Lbr. 21 041 inzake VNG Model Verordening nadeelcompensatie (NIEUW0
Punt 32. VNG Lbr. 21 041 inzake VNG Model Verordening nadeelcompensatie (NIEUW0.pdfPunt 32. VNG Lbr. 21 041 inzake VNG Model Verordening nadeelcompensatie (NIEUW0.pdf
33. Raad Openbaar Bestuur inzake rapport Nieuwe Politiek, Nieuwe akkoorden
Punt 33. Raad Openbaar Bestuur inzake rapport Nieuwe Politiek, Nieuwe akkoorden.pdfPunt 33. Raad Openbaar Bestuur inzake rapport Nieuwe Politiek, Nieuwe akkoorden.pdf
34. VNG Lbr. 21 043 inzake Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 31
Punt 34. VNG Lbr. 21 043 inzake Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 31.pdfPunt 34. VNG Lbr. 21 043 inzake Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 31.pdf
35. Gemeenteraad Vaals inzake Aangenomen Motie confetti en serpentine
Punt 35. Gemeenteraad Vaals inzake Aangenomen Motie confetti en serpentine.pdfPunt 35. Gemeenteraad Vaals inzake Aangenomen Motie confetti en serpentine.pdf
36. VNG Lbr. 21 045 Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en commissies
Punt 36. VNG Lbr. 21 045 Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en commissies..pdfPunt 36. VNG Lbr. 21 045 Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en commissies..pdf
37. Defence for Children inzake Brandbrief houd de noodopvang open voor gezinnen met kinderen
Punt 37. Defence for Children inzake Brandbrief houd de noodopvang open voor gezinnen met kinderen.pdfPunt 37. Defence for Children inzake Brandbrief houd de noodopvang open voor gezinnen met kinderen.pdf
38. Gemeenteraad van Maasgouw inzake Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 'voor 14'
Punt 38. Gemeenteraad van Maasgouw inzake Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 'voor 14'.pdfPunt 38. Gemeenteraad van Maasgouw inzake Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 'voor 14'.pdf
39. Gemeenteraad Zoetermeer Aangenomen Motie Energietransitie Samenwerking bij alle vervolgstappen goed organiseren
Punt 39. Gemeenteraad Zoetermeer Aangenomen Motie Energietransitie Samenwerking bij alle vervolgstappen goed organiseren.pdfPunt 39. Gemeenteraad Zoetermeer Aangenomen Motie Energietransitie Samenwerking bij alle vervolgstappen goed organiseren.pdf
40. Aanbiedingsbrief, Verslag werkzaamheden 2020 en Persbericht Gemeente Ombudsman Hellevoetsluis
Punt 40. Aanbiedingsbrief, Verslag werkzaamheden 2020 en Persbericht Gemeente Ombudsman Hellevoetsluis-Geredigeerdl.pdfPunt 40. Aanbiedingsbrief, Verslag werkzaamheden 2020 en Persbericht Gemeente Ombudsman Hellevoetsluis-Geredigeerdl.pdf
(In verband met privacy gevoelige informatie is de originele mail-brief voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
41. Provincie Zuid-Holland inzake Goedkeuring raadsbesluiten 8e en 9e begrotingswijziging 2021
Punt 41. Provincie Zuid Holland inzake Goedkeuring raadsbesluiten 8e en 9e begrotingswijziging 2021.PDFPunt 41. Provincie Zuid Holland inzake Goedkeuring raadsbesluiten 8e en 9e begrotingswijziging 2021.PDF
VNG Lbr 21-046 inzake Wijziging Modelverordening Leges
42.
Punt 42. VNG Lbr 21-046 inzake Wijziging Modelverordening Leges.PDFPunt 42. VNG Lbr 21-046 inzake Wijziging Modelverordening Leges.PDF
43. Gemeente Lansingerland inzake Aangenomen Motie Regionale Energie Strategie
Punt 43. Gemeente Lansingerland inzake Aangenomen Motie Regionale Energie Strategie.pdfPunt 43. Gemeente Lansingerland inzake Aangenomen Motie Regionale Energie Strategie.pdf
44. VNG Lbr. 21-049 Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel
Punt 44. VNG Lbr 21-049 Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel.PDFPunt 44. VNG Lbr 21-049 Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel.PDFDe griffier, de voorzitter,