Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2022-09
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 10/13/2022


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 4 voor kennisgeving aan te nemen.Diverse ingekomen stukken:
1a.Punt 1a. Stichting Drugsbeleid burgerberaad brief aan gemeenten dd 28-9-2022 - geanonimiseerd.pdfPunt 1a. Stichting Drugsbeleid burgerberaad brief aan gemeenten dd 28-9-2022 - geanonimiseerd.pdf
1b.Punt 1b. Brief gemeente Hellevoetsluis aan St. Drugsbeleid tav Nationaal Burgerberaad drugsbeleid - geanonimiseerd.pdfPunt 1b. Brief gemeente Hellevoetsluis aan St. Drugsbeleid tav Nationaal Burgerberaad drugsbeleid - geanonimiseerd.pdf
1c.Punt 1c. Brief gemeente Utrecht 22 09 2022 aan Stichting drugsbeleid over Nationaal Burgerberaad drugsbeleid - geanonimiseerd.pdfPunt 1c. Brief gemeente Utrecht 22 09 2022 aan Stichting drugsbeleid over Nationaal Burgerberaad drugsbeleid - geanonimiseer.pdf
1d.Punt 1d. Brief Stichting Drugsbeleid inzake Burgerberaad drugs 10 juli 2022 - geanonimiseerd.pdfPunt 1d. Brief Stichting Drugsbeleid inzake Burgerberaad drugs 10 juli 2022 - geanonimiseerd.pdf
2a.Punt 2a. Aanbiedingsbrief colleges Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.pdfPunt 2a. Aanbiedingsbrief colleges Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.pdf
2b.Punt 2b. Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 v1.0.pdfPunt 2b. Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 v1.0.pdf
2c.Punt 2c. Bijlage bij Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 als bedoeld in artikel 4.pdfPunt 2c. Bijlage bij Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 als bedoeld in artikel 4.pdf
2d.Punt 2d. Bijlage bij Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 v1.0.pdfPunt 2d. Bijlage bij Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 v1.0.pdf
2e.Punt 2e. Toelichting wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015.pdfPunt 2e. Toelichting wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015.pdf
3a.Punt 3a. Persbericht gemeentelijke kinderombudsman inzake presentatie onderzoek 13 oktober.pdfPunt 3a. Persbericht gemeentelijke kinderombudsman inzake presentatie onderzoek 13 oktober.pdf
3b.Punt 3b. Gemeentelijke Kinderombudsman Rapport Hoor mij en zie mij!.pdfPunt 3b. Gemeentelijke Kinderombudsman Rapport Hoor mij en zie mij!.pdf
3c.Punt 3c. Gemeentelijke kinderombudsman Samenvattingskaart voorkant.jpg
3d.Punt 3d. Gemeentelijke kinderombudsman Samenvattingskaart achterkant.jpg
4.Punt 4. Brief gemeente Zoetermeer inzake Structuur en procedure RES (mandaat) nav zienswijzen en op omgevingsvisie module energietransitie.pdfPunt 4. Brief gemeente Zoetermeer inzake Structuur en procedure RES (mandaat) nav zienswijzen en op omgevingsvisie module en.pdf
De griffier, de voorzitter,