Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 07/08/2021
Nummer:2021-08
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Hamerstukken:
04Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 1 juli 2021.
0520210316: Jaarrekening 2020
(3 stukken ter inzage)
0620210317: Bestuursrapportage 2021-1
(3 stukken ter inzage)
0720210318: Zomernota 2021 Deel 1
(3 stukken ter inzage)
20210323: Vaststellen rechtmatigheid uitgaven budget fractieondersteuning in het jaar 2020.
(3 stukken ter inzage)
0920210322: Benoemen in raadscommissie
(4 stukken ter inzage)
1020210410: Plan van Scholen 2022-2025
(5 stukken ter inzage)
11Begrotingswijzigingen.
12Rondvraag.
13Sluiting.
De voorzitter,
M.C. Junius