Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 04/20/2022
Nummer:2022-03
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23 maart 2022.
04Hamerstukken: Geen
05Lijst van ingekomen stukken.
0620220078: Beschikbaar stellen van een krediet uit de Algemene Reserve voor de restauratie van de Natte Schietkatoenloods en het Bomvrije Hospitaal.
(6 stukken ter inzage)
0720220133: Vaststellen van de Besturingsvisie, Dienstverleningsconcept en de I-Visie.
(5 stukken ter inzage)
0820220158: Instemmen met de verlenging overeenkomst COA tijdelijke noodopvang.
(5 stukken ter inzage)
09Begrotingswijzigingen.
10Rondvraag.
11Sluiting.
De voorzitter,