Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 01/21/2021
Nummer:2021-01
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Hamerstukken:
agendapunt 06: Instemmen met wijzigen Legesverordening Hellevoetsluis 2021.
agendapunt 08: Instemmen met de aanpak en financieering van een regeling voor het thuiswerk van medewerkers in 2020 en de visie op 'het nieuwe werken'.
04 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 en 16 december 2020.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620200635: Instemmen met wijzigen Legesverordening Hellevoetsluis 2021.
HAMERSTUK

(3 stukken ter inzage)
0720200616: Instemmen met de buurtaanpakmiddelen 2020 via de algemene reserve te reserveren voor de buurtaanpak+Ploegschaar.
(4 stukken ter inzage)
0820200649: Instemmen met de aanpak en financiering van een regeling voor het thuiswerk van medewerkers in 2020 en de visie op 'het nieuwe werken' .
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
09Begrotingswijzigingen.
10Rondvraag.
11Sluiting.
De voorzitter,