Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 03/23/2021
Nummer:2021-02
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Hamerstukken:
04Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 4 maart 201.
05Lijst van ingekomen stukken.(geen)
0620210145: Benoemen waarnemend griffier gemeente Hellevoetsluis.
(3 stukken ter inzage)
0720210108: Instemmen met herindelingsadvies gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
(5 stukken ter inzage)
0820210098: Instemmen met het Plan van aanpak 'Voorbereiding fusie' (fase 2).
(5 stukken ter inzage)
20210169: 2e Wijziging verordening gezamenlijke fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
(3 stukken ter inzage)
10Begrotingswijzigingen.
11Rondvraag.
12Sluiting.
De voorzitter,