Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:24-01-19/05
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 11/13/2018Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 3, 4, 8a. 8b., 8c, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19 en 23 voor kennisgeving aan te nemen;
- het stuk vermeld bij punt 20 ter advisering aan de raad;
- de stukken vermeld bij de punten 1., 2a., 2b. 5, 6., 7, 10, 12, 14,16 en 21 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;
- het stuk vermeld bij punt 22 om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zendenDiverse ingekomen stukken:
1.VNG Ledenbrief 19/069 Ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop regresrecht Wmo
VNG lbr 18 069 Ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop regresrecht WMO.pdfVNG lbr 18 069 Ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop regresrecht WMO.pdf
2a.Burgerinitiatief Nietig verklaren WMO Regres afkoop overeenkomsten 2015 tot 2018
(In verband met privacy gevoelige informatie is de brief voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
2b.Berlimont CMC Burgerinitiatief Nietig verklaren Wmo Regres afkoop overeenkomsten 2015 tot 2018
(In verband met privacy gevoelige informatie is de brief voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
3.VNG Ledenbrief 18/070-Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissies
VNG Lbr 18 070 Bekendmaking VNG bestuur en commissies.pdfVNG Lbr 18 070 Bekendmaking VNG bestuur en commissies.pdf
4.Gemeente Zevenaar-Motie Kinderpardon Gemeente Zevenaar
Gemeente Zevenaar inzake motie Kinderpardon gemeente Zevenaar.pdfGemeente Zevenaar inzake motie Kinderpardon gemeente Zevenaar.pdf
5.LOGA Lbr 073 FLO overgangsrecht Opbouw en inzet levenslooptegoeden periode 2019 tot 2022 en aanpassing LOGA pad
LOGA Lbr 18 073 FLO overgangsrecht Opbouw en inzet levenslooptegoeden periode 2019 tot 2022 en aanpassing LOGA pad.pdfLOGA Lbr 18 073 FLO overgangsrecht Opbouw en inzet levenslooptegoeden periode 2019 tot 2022 en aanpassing LOGA pad.pdf
6.LOGA Lbr 18/075 FLO overgangsrecht Compensatieregeling AOW en verlenging opschorting 2e loopbaanafspraken
LOGA Lbr 18 075 FLO overgangsrecht Compensatieregeling AOW en verlenging opschorting 2e loopbaanafspraken.pdfLOGA Lbr 18 075 FLO overgangsrecht Compensatieregeling AOW en verlenging opschorting 2e loopbaanafspraken.pdf
7.VNG Lbr 18/074 Afspraken Wnra bij gemeenten
VNG Lbr 18 074 Afspraken Wnra bij gemeenten.pdfVNG Lbr 18 074 Afspraken Wnra bij gemeenten.pdf
8a..IZI Solutions Nationale Jeugdraad (NJR) inzake Oproep naar raadsleden - Breng het stembureau naar jongeren
IZI Nationale Jeugdraad Oproep naar raadsleden Breng het stembureau naar jongeren.pdfIZI Nationale Jeugdraad Oproep naar raadsleden Breng het stembureau naar jongeren.pdf
8b.IZI Nationale Jeugdraad Brief naar de raadsleden Oproep Breng het stembureau naar jongeren
Oproep naar raadsleden - Breng het stembureau naar jongeren_ondersteunen.pdfOproep naar raadsleden - Breng het stembureau naar jongeren_ondersteunen.pdf
8c.IZI Nationale Uegdraad Concept Motie Breng het stembureau naar jongeren en laat ze hun eigen toekomst bepalen
Concept_motie_Breng_het_stembureau_naar_jongeren_mrt 2019_mei 2019.pdfConcept_motie_Breng_het_stembureau_naar_jongeren_mrt 2019_mei 2019.pdf
9.Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Herfstbrief 2018
Nederlandsw Vereniging voor Raadsleden Herfstbrief 2018.pdfNederlandsw Vereniging voor Raadsleden Herfstbrief 2018.pdf
10.VNG Ledenbrief 18/077 Ontwikkelingen onderwijshuisvesting
VNG Lbr 18 077 Ontwikkelingen onderwijshuisvesting.pdfVNG Lbr 18 077 Ontwikkelingen onderwijshuisvesting.pdf
11.VNG Ledenbrief 18/076 Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval voor Buitengewone ALV 30 november 2018
VNG Lbr 18 076 Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval voor Buitengewone ALV 30 11 2018.pdfVNG Lbr 18 076 Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval voor Buitengewone ALV 30 11 2018.pdf
12.VNG Ledenbrief 18/078 Moties Buitengewone ALV 30 november 2018 en overeenstemming met SZW over opvolging ROB-advies BUIG
VNG Lbr 18 078 Moties Buitengewone ALV 30 11 2018 en overeenstemming met SZW over opvolging ROB advies BUIG.pdfVNG Lbr 18 078 Moties Buitengewone ALV 30 11 2018 en overeenstemming met SZW over opvolging ROB advies BUIG.pdf
13.Zuiver Nieuws onderhoud en verkeersveiligheid
(In verband met privacy gevoelige informatie is de brief voor de raadsleden onder het wachtwoord in RIS geplaatst)
14.NBPB Ingezonden stuk gemeenteraad/Beschermingsbewindvoering
NBPB ingezonden stuk gemeenteraad Beschermingsbewindvoering.pdfNBPB ingezonden stuk gemeenteraad Beschermingsbewindvoering.pdf
15.Provincie Zuid-Holland Gedeputeerde Staten Vaststelling verrekening tussen Hellevoetsluis en Nissewaard over grenscorrectie Oudenhoorn
Provincie Zuid Holland Gedeputeerde Station Vaststelling verrekening tussen Hellevoetsluis en Nissewaard over grenscorrectie Oudenhoorn.pdfProvincie Zuid Holland Gedeputeerde Station Vaststelling verrekening tussen Hellevoetsluis en Nissewaard over grenscorrectie Oudenhoorn.pdf
16.VNG Ledenbrief 18/079 Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen
VNG Lbr 18 079 Ledenbrief Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen.pdfVNG Lbr 18 079 Ledenbrief Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen.pdf
17.Gemeente Haaksbergen Motie Kinderpardon
Gemeente Haaksbergen Motie Kinderpardon.pdfGemeente Haaksbergen Motie Kinderpardon.pdf
18.VNG Lbr. 18/080 75 jaar vrijheid
VNG Lbr 080 75 jaar vrijheid.pdfVNG Lbr 080 75 jaar vrijheid.pdf
19.SVHW Najaarsnota 2018
SVHW Najaarsnota 2018.pdfSVHW Najaarsnota 2018.pdf
20.SVHW Toetreding werkgeversvereniging
SVHW Troeteding werkgeversvereniging.pdfSVHW Troeteding werkgeversvereniging.pdf
21.Reactie zienswijzen 2e begrotingswijziging 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Overzicht reacties gemeenten 2e BW 2018.pdfVRR Reactie zienswijzen 2e begrotingswijziging 2018.pdfVRR Reactie zienswijzen 2e begrotingswijziging 2018.pdf
22.VNG Ledenbrief 18/081 Uitvoeringsregeling Wmo ministeriŽle regeling voor hulp uit het sociaal netwerk (uit een PGB)
VNG Lbr 18 081 Uitvoeringsregeling Wmo ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal netwerk.pdfVNG Lbr 18 081 Uitvoeringsregeling Wmo ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal netwerk.pdf

23. Gedeputeerde Staten Zuid-Holland Rapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2018
Gedeputeerde Staten Zuid Holland Rapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2018.pdfGedeputeerde Staten Zuid Holland Rapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2018.pdf
De griffier, de voorzitter,