Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2022-02
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 02/18/2022


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.
Diverse ingekomen stukken:

01
20210687 : TURAP 2 2021 Syntrophos
(Brok, M. den )

(2 stukken ter inzage)
0220210586 : Frauderisicoanalyse
(Brok, M. den )

(8 stukken ter inzage)
0320210648 : Interbestuurlijk toezicht
(Brok, M. den )

(6 stukken ter inzage)
0420210666 : Legestarieven 2022 obv rijksvaststelling.
(Brok, M. den )

(2 stukken ter inzage)
0520210721 : December-circulaire 2021
(Brok, M. den )

(8 stukken ter inzage)
0620220049 : Goedkeuring begroting 2022 - 2025
(Brok, M. den )

(1 stukken ter inzage)
0720220017 : Evaluatie Oud en Nieuw 2021-2022
(Junius, M.C.)

(4 stukken ter inzage)
08. Verslag Agendacommissie 21 februari 2022.