Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-06
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Wonen, Werk en Recreatie

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 07/21/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20210399 : Achtervang borging leningen woningcorporaties
(Brok, M. den )

(2 stukken ter inzage)
0220210315 : Hernieuwde strategie klimaatadaptatie en uitvoeringsagenda
(Schop, P.)

(5 stukken ter inzage)
0320210334 : Ruimtelijke onderbouwing Heullaan 1d Oudenhoorn
(Schop, P.)

(4 stukken ter inzage)