Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2022-06
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 06/24/2022


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5 voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 1, 6 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden met het verzoek om een afschrift aan de raad;
- de stukken vermeld bij de punten 3a, 3b, 3c om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.Diverse ingekomen stukken:
1.Punt 1. Brief Uitbreiding dienstverlening gemeentelijke (kinder)ombudsman.pdfPunt 1. Brief Uitbreiding dienstverlening gemeentelijke (kinder)ombudsman.pdf
2.Punt 2. Brief Provincie Zuid-Holland inzake Goedkeuring raadsbesluiten begrotingswijzigingen 1 - 3 2022.pdfPunt 2. Brief Provincie Zuid-Holland inzake Goedkeuring raadsbesluiten begrotingswijzigingen 1 - 3 2022.pdf
3.Punt 3a. Aanbiedingsbrief zienswijze GR SVHW 2023.pdfPunt 3a. Aanbiedingsbrief zienswijze GR SVHW 2023.pdf
Punt 3b. Concept GR SVHW 2023 v0.10.pdfPunt 3b. Concept GR SVHW 2023 v0.10.pdf
Punt 3c. Toelichting wijzigingen GR SVHW 2015.pdfPunt 3c. Toelichting wijzigingen GR SVHW 2015.pdf
4Punt 4a. 001 GRJR Begroting 2023 getekende versie (1).pdfPunt 4a. 001 GRJR Begroting 2023 getekende versie (1).pdf

Punt 4b. 002 GRJR Begrotingswijziging 1 2022 getekend (2).pdfPunt 4b. 002 GRJR Begrotingswijziging 1 2022 getekend (2).pdf

Punt 4c. 003 Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond - Jaarstukken 2021.pdfPunt 4c. 003 Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond - Jaarstukken 2021.pdf
Punt 4d. 004 Openbaar Lichaam Jeugdhulp RIjnmond  - Controleverklaring 2021 wg.pdfPunt 4d. 004 Openbaar Lichaam Jeugdhulp RIjnmond - Controleverklaring 2021 wg.pdf

Punt 4e. 005 220713 Brief van GRJR aan raden gemeenten GRJR ondertekend.pdfPunt 4e. 005 220713 Brief van GRJR aan raden gemeenten GRJR ondertekend.pdf

Punt 4f. 006 B8-b2_Zienswijzen begr. wijz. 22 en begroting 23.pdfPunt 4f. 006 B8-b2_Zienswijzen begr. wijz. 22 en begroting 23.pdf
5.Punt 5. 2022-08-07 Zienswijze Energiemodule-Stichting Windmolens N57 Nee-Geanonimiseerd.pdfPunt 5. 2022-08-07 Zienswijze Energiemodule-Stichting Windmolens N57 Nee-Geanonimiseerd.pdf
6.Punt 6. Brief Stichting Drugsbeleid-Burgerberaad drugs10 juli 2022-Geanonimiseerd.pdfPunt 6. Brief Stichting Drugsbeleid-Burgerberaad drugs10 juli 2022-Geanonimiseerd.pdf
De griffier, de voorzitter,