Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:7
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 08/18/2022


Wij stellen u voor deze Lijst van Ingekomen Stukken voor kennisgeving aan te nemen.Diverse ingekomen stukken:

01
20220336 : Verslagen archiefinspecteur en verbeterplan KPI's Archief en Informatiebeheer Hellevoetsluis
(Brok, M. den )

(2 stukken ter inzage)
0220220264 : Gemeentefonds Mei-circulaire 2022
(Brok, M. den )

(8 stukken ter inzage)
0320220280 : Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Hellevoetsluis
(Brok, M. den )

(2 stukken ter inzage)
04. Concept verslag Agenda Commissie van maandag 22 augustus 2022
Verslag agendacommissie 22 augustus 2022.pdfVerslag agendacommissie 22 augustus 2022.pdf