Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:12-12-19/05
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Raad der Gemeente

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 09/19/2019Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 4 en 7 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;Diverse ingekomen stukken:
1.Brief bouw en infra organisaties inzake oppakken vergunningverlening-landelijk stikstofproblematiek
Brief bouw en infra organisaties inzake oppakken vergunningverlening-landelijk stikstofproblematiek_GECOMBINEERD.pdfBrief bouw en infra organisaties inzake oppakken vergunningverlening-landelijk stikstofproblematiek_GECOMBINEERD.pdf
2.Brief en Jaarverslag 2018 Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
Brief en Jaarverslag 2018 Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond_GECOMBINEERD.pdfBrief en Jaarverslag 2018 Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond_GECOMBINEERD.pdf
3.E-mail en Motie gemeenteraad Renkum inzake stop toenemende controledrift
E-mail en Motie gemeenteraad Renkum inzake stop toenemende controledrift_GECOMBINEERD.pdfE-mail en Motie gemeenteraad Renkum inzake stop toenemende controledrift_GECOMBINEERD.pdf
4.VNG Ledenbrief 19 079 FLO-Overgangsrecht; versneld sparen (Hoofdstuk 9e CAR UWO)
VNG Ledenbrief 19 079 FLO-Overgangsrecht; versneld sparen (Hoofdstuk 9e CAR UWO).pdf
5. Motie Begrotingsevenwicht raad Westvoorne
Motie Begrotingsevenwicht raad Westvoorne.pdfMotie Begrotingsevenwicht raad Westvoorne.pdf
6.VNG Ledenbrief 19 081 inzake Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies
VNG Ledenbbrief 19 081 inzake Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies.pdfVNG Ledenbbrief 19 081 inzake Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies.pdf
7.Brief Stichting AED-Hulpverlener.nl 28 10 19 inzake het belang van Hellevoetsluis Hart Veilig
Brief Stichting AED-Hulpverlener.nl 28 10 19 inzake het belang van Hellevoetsluis Hart Veilig.pdfBrief Stichting AED-Hulpverlener.nl 28 10 19 inzake het belang van Hellevoetsluis Hart Veilig.pdf
8.5G testen in uw gemeente en implementatie van verplichte plaatsing wetsontwerp EZ(bekend)
5G testen in uw gemeente en implementatie van verplichte plaatsing wetsontwerp EZ(bekend)_Redacted.pdf5G testen in uw gemeente en implementatie van verplichte plaatsing wetsontwerp EZ(bekend)_Redacted.pdf
9.Email Herkenouderverstoting inzake Persbericht Honger en dorststaking tegen jeugdzorg
Email Herkenouderverstoting inzake Persbericht Honger en dorststaking tegen jeugdzorg_Redacted.pdfEmail Herkenouderverstoting inzake Persbericht Honger en dorststaking tegen jeugdzorg_Redacted.pdf
10.VNG Ledenbrief 19 082 inzake Aanpak stikstofproblematiek
VNG Ledenbrief 19 082 inzake Aanpak stikstofproblematiek.pdfVNG Ledenbrief 19 082 inzake Aanpak stikstofproblematiek.pdf
11.Aan de leden van de gemeenteraden in Nederland brief Oosgtfonds
Aan de leden van de gemeenteraden in Nederland brief Oogstfonds_Redacted.pdfAan de leden van de gemeenteraden in Nederland brief Oogstfonds_Redacted.pdf
12.VNG Ledenbrief 19 085 inzake Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO)
VNG Ledenbrief 19 085 inzake Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO).pdfVNG Ledenbrief 19 085 inzake Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO).pdf
13.Brief Ministerie BZK 28 10 19 inzake handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen
Brief Ministerie BZK 28 10 19 inzake handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen.PDFBrief Ministerie BZK 28 10 19 inzake handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen.PDF
14.Mail Info@Parent Elimination 2 11 19 inzake ouderverstoting
Mail Info@Parent Elimination 2 11 19 inzake ouderverstoting_Redacted.pdfMail Info@Parent Elimination 2 11 19 inzake ouderverstoting_Redacted.pdf
15.Brief Fractie DURF gemeente Katwijk inzake Klimaatakkoord
Brief Fractie DURF gemeente Katwijk inzake Klimaatakkoord_Redacted.pdfBrief Fractie DURF gemeente Katwijk inzake Klimaatakkoord_Redacted.pdf
16.Motie gemeente Westerkwartier M1 Motie Gemeentefonds
Motie Gemeente Westerkwartier M1 Motie Gemeentefonds_Redacted.pdfMotie Gemeente Westerkwartier M1 Motie Gemeentefonds_Redacted.pdf
De griffier, de voorzitter,