Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 11/05/2020
Nummer:2020-10
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Hamerstukken.
0420200543: Vaststellen Begroting 2021-2024 Gemeente Hellevoetsluis
(3 stukken ter inzage)
0520200499: Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven.
(3 stukken ter inzage)
0620200430: Vaststellen subsidieplafonds voor 2020 (gewijzigd), 2021 en 2022 (voorlopig).
(5 stukken ter inzage)
07Begrotingswijzigingen.
08Rondvraag.
09Sluiting.
De voorzitter,