Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Stukken ter kennisname

Stukken ter kennisname
Nummer:2021-06
Afdeling:Griffie


Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken
Aan:

Aan leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, 05/25/2021


Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.


Diverse ingekomen stukken:

01
20210216 : Jaarverslag Integriteit 2020
(Junius, M.C.)

(3 stukken ter inzage)
0220210245 : Inrichting tweede fase voorbereiding fusie
(Junius, M.C.)

(3 stukken ter inzage)
03 202110337; Aanbiedingsbrief, Jaar Verslag van de werkzaamheden 2020 en Persbericht van gemeente ombudsman Hellevoetsluis.
04 Verslag van de vergadering van de agendacommissie van 31 mei 2021
(Junius, M.C.)