Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:
LET OP DEZE VERGADERING START OM 19:00 UUR IN PLAATS VAN 20:00 UUR!!


Datum: 05/25/2022
Nummer:2022-04
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 20 april 2022 en 11 mei 2022.
04Hamerstukken:
agendapunt 07: Vaststellen van de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Hellevoetsluis.
agendapunt 09: Instemmen met de begroting 2023 en jaarverslag 2021 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620220091: Vaststellen van de 6e herziening grondexploitatie Kickersbloem 3 d.d. maart 2022.
(4 stukken ter inzage)
0720220112: Vaststellen van de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Hellevoetsluis.
HAMERSTUK

(7 stukken ter inzage)
0820220008: Kennisnemen van de evaluatie POH-GGZ Jeugd 2019-2021.
(5 stukken ter inzage)
20220157: Instemmen met de begroting 2023 en jaarverslag 2021 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
1020220185: Kennisnemen van de eindrapportage Rekenkamerfunctie onderzoek Subsidiebeleid.
(3 stukken ter inzage)
1120220190: Instemmen met de Huisvestingsvisie voor Voorne aan Zee
(11 stukken ter inzage)
12Begrotingswijzigingen.
13Rondvraag.
14Sluiting.
De voorzitter,