Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 09/30/2021
Nummer:2021-09
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03
04Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 juli 2021.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620210423: Vaststellen van bestemmingsplan Stal Manege Flicka.
(6 stukken ter inzage)
0720210465: Instemmen met de beantwoording raadsmotie "lachgasverbod' en de voorgestelde wijzigingen van de APV Hellevoetsluis 2020.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
0820210463: Instemmen met GRJR definitieve begroting 2022 en concept begrotingswijziging 2021.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
20210170: Kennis nemen van het jaarverslag 2019-2020.
(5 stukken ter inzage)
1020210367: Beschikbaar stellen krediet betreffende duurzaamheidslening gemeente Hellevoetsluis voor particulieren.
(4 stukken ter inzage)
1120210299: Kennisnemen van het juridisch jaarverslag 2020.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
1220210330: Instemmen met de compensatie huur en recht van opstal sportaccommodaties 1e kwartaal 2021.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
1320210403: Instemmen met het bestemmingsplan Rijksstaatweg 247.
(7 stukken ter inzage)
1420210406: Benoeming drie leden Raad van Toezicht voor onderwijsgroep Galilei.
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
1520210450: Instemmen met de beleidsoptie MUZIEK OP SCHOOL en het beschikbaarstellen van de middelen vanuit de algemene reserve.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
1620210451: Beschikbaar stellen van een krediet voor een openbaar toilet bij het winkelcentrum de Struytse Hoeck.
HAMERSTUK.

(6 stukken ter inzage)
1720210452: Beschikbaar stellen krediet voor het realiseren van LED-portalen bij voetgangersoversteekplaatsen.
(6 stukken ter inzage)
1820210455: Instemmen met de verhoging van het krediet voor de beveiliging van het gemeentehuis
met € 35.000.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
1920210461: Beschikbaar stellen van een krediet van € 25.923 voor het uitvoeren van de door de provincie toegekende subsidie voor het vergroenen van bedrijventerrein Kickersbloem 1 en 2.
(5 stukken ter inzage)
2020210469: Instemmen met het in eigen beheer uitvoeren van de leerplichtadministratie en het leerlingvolgsysteem en dit binnen de huidige middelen te dekken.
HAMERSTUK

(7 stukken ter inzage)
2120210468: Vaststellen Zomernota Deel 2.
(5 stukken ter inzage)
2220210460: Beschikbaar stellen van een krediet van € 6.777 ten behoeve van het upgraden van de clubaccommodatie bij AKV ‘t Capproen.
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
2320210482: Benoemen waarnemend griffier Hellevoetsluis.
(3 stukken ter inzage)
24Begrotingswijzigingen.
25Rondvraag.
26Sluiting.
De voorzitter,